En aquest any 2021 són 10 mossens els qui celebren els 25, 50 o 60 anys d’ordenació sacerdotal o diaconal en el territori del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Un d’ells és diaca permanent i n’hi ha tres religiosos sacerdots: un salesià i dos monjos de Montserrat. I també n’hi ha un bisbe! Sí, el bisbe Agustí celebrarà els 50 anys d’ordenació sacerdotal a finals del 2021, el 23 de desembre. Sabem bé que la vocació cristiana és una crida i una resposta d’amor. És l’Amor, amb majúscula, que crida i l’amor, amb minúscula, infós als nostres cors, que respon. En aquest marc, la vocació sacerdotal o diaconal són maneres de declinar aquesta crida i resposta d’amor, al servei de tot el Poble de Déu. Després de 25, 50 o 60 anys d’haver respost el dia de l’ordenació, hem volgut preguntar als preveres i diaca que enguany celebren aquests aniversaris sobre com ha crescut la seva relació amb Déu i la seva donació al servei de la comunitat cristiana. El resultat l’hem plasmat en el vídeo testimonial que es va fer públic ahir, vigília de la Missa Crismal, al final de la qual s’ha realitzat a la mateixa Catedral de Sant Llorenç un petit homenatge als següents preveres i diaca:

60 anys d’ordenació:

  • Josep Casas Vaqués
  • Bonifaci Tordera i Cunill, osb.

50 anys d’ordenació:

  • Bisbe Agustí Cortés Soriano
  • Manuel Roig Cisteré
  • Joaquim Rius Adell
  • Ramon Cusidó Ferràs, sdb
  • Josep Massot i Muntaner, osb

25 anys d’ordenació:

  • Rafael Vilaplana Moltó
  • Joan-Pere Pulido Gutiérrez
  • Josep M. Gómez del Perugia, DP.