Demà dia 2 de febrer és la festivitat de la Presentació del Senyor o de la Candelera, popularment. Aquest dia es recorden els patrons del moviment Vida Creixent, Simeó i Anna, dos ancians, il·luminats per l’Esperit Sant, que van reconèixer Jesús com el Messies.

Aquest dia, habitualment, cada any els participants als grups de Vida Creixent presents a la diòcesi, celebraven els seus patrons a l’eucaristia presidida a la Catedral de Sant Llorenç pel bisbe Agustí, juntament amb els religiosos i religioses que també celebren la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Enguany, per motiu de la pandèmia i les restriccions vinculades a la mateixa, aquesta festa se celebrarà localment a cada parròquia i units espiritualment en la pregària, demanant als patrons Simeó i Anna que intercedeixin davant Déu i la seva Mare perquè ens deslliuri aviat d’aquest mal.


El Papa institueix la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran

Ahir diumenge 31 de gener, en les seves paraules després del rés de l’Àngelus, el papa Francesc ha anunciat la institució de la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, que se celebrarà el quart diumenge de juliol, prop de la memòria litúrgica dels sants Joaquim i Anna, avis de Jesús. Així s’ha expressat el papa Francesc:

Aquest 2 de febrer, celebrarem la festa de la Presentació de Jesús al Temple, quan Simeó i Anna, dos ancians, il·luminats per l’Esperit Sant, van reconèixer Jesús com el Messies. L’Esperit Sant continua suscitant avui pensaments i paraules de saviesa en la gent gran: la seva veu és preciosa perquè canta les lloances de Déu i custòdia les arrels dels pobles. Ens recorden que la vellesa és un do i que els avis són la baula entre generacions, per transmetre als joves l’experiència de la vida i la fe. Els avis són sovint oblidats i nosaltres oblidem aquesta riquesa de custodiar les arrels i transmetre-les. Per això, he decidit instituir la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, que se celebrarà a tota l’Església tots els anys el quart diumenge de juliol, prop de la festa dels sants Joaquim i Anna, els “avis” de Jesús . És important que els avis estiguin amb els nets i que els nets es trobin amb els avis, perquè -com diu el profeta Joel- els avis davant els nets somiaran, tindran il·lusions [grans desitjos], i els joves, prenent força dels seus avis, aniran cap endavant, profetitzaran. I precisament el 2 de febrer és la festa de la trobada dels avis amb els seus nets.