Benito Menni CASM Germanes Hospitalàries ha obtingut recentment el Segell EFQM 600, un reconeixement internacional que concedeix el Club Excelencia en Gestión com a representant a l’Estat espanyol de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). L’acte de lliurament d’aquest guardó tindrà lloc el 4 de desembre a la seu de l’entitat ubicada a Sant Boi de Llobregat.

Després d’un procés d’avaluació exhaustiu realitzat per pels auditors del Club Excelencia en Gestión, s’ha reconegut a Benito Menni CASM per consolidar-se com a una organització referent en gestió innovadora, sostenible i excel·lent. Els principals conceptes que el Model EFQM avalua i mesura  són el propòsit i l’estratègia; la cultura i lideratge de l’organització; la proposta de valor davant la societat, davant els usuaris i davant de tots els grups d’interès; l’orientació cap als resultats; la gestió per processos i resultats; el desenvolupament i implicació de les persones; i el procés continu d’aprenentatge, innovació i de millora.  

D’acord amb les dades del Club Excelencia en Gestión, actualment a l’Estat espanyol hi ha 12 organitzacions del sector salut amb un Segell EFQM 600 o superior, esdevenint Benito Menni la primera especialitzada en Salut Mental en aconseguir-lo.  

Et recomanem