El passat dissabte, 24 de juliol, va tenir lloc la benedicció per part del bisbe Agustí Cortés d’un nou temple, dedicat al Sant Crist, construït de bell nou a la urbanització Rat-Penat, al terme municipal de Sitges. D’acord amb l’aforament recomanat, van fer-se presents en aquesta primera missa que inaugurava l’església una cinquantena de persones. Acompanyant el bisbe Agustí, hi concelebraren Mn. Josep Pausas, rector de Sitges, Mn. Juan Antonio Vargas, rector de Castelldefels, i Mn. Xavier Sobrevia, anterior rector de Castelldefels.

L’edificació d’aquest nou centre de culte ha estat iniciativa d’un particular, el Sr. Juan Antonio Bertran, que ha volgut que la darrera parcel·la d’aquesta urbanització situada al massís del Garraf oferís aquest equipament religiós, al servei dels qui freqüenten la urbanització i dels fidels en general. Un cop acabada, guarnida amb obres d’art procedents de diverses donacions i equipada amb tot el necessari per al seu funcionament, el Sr. Bertran ha fet donació de la capella al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Com tot centre de culte que no és un temple parroquial, quedarà vinculat a una parròquia i, presumiblement, l’atenció i el seguiment pastoral d’aquesta nova capella es realitzarà des de la Parròquia de Santa Maria de Castelldefels, donada la major proximitat a aquest nucli urbà. S’establirà una comissió mixta, amb membres de la parròquia i de la urbanització, que vetllaran per la coordinació de l’acció pastoral i de les celebracions, així com per garantir el manteniment i la custòdia del temple.