Skip to content

Servei d'atenció a les víctimes d'abusos

Quina és la nostra actuació davant situacions d'abusos?

Assumim els següents protocols:

•Protocol d'actuació de l'Església a Espanya per tractar els casos de delictes més greus comesos contra la moral per part de clergues (22-7-2010)

•Protocol d'actuació de l'Església a Espanya segons la legislació de l'Estat (22-6-2010)

•Legislació de la Santa Seu