Skip to content

Servei d'atenció a les víctimes d'abusos

Quina és la nostra actuació davant situacions d'abusos?

De quina manera procurem un entorn segur per als menors?

Assumim els següents protocols:

•Protocol marc de prevenció i actuació en cas d'abús, de la CEE (novembre 2022)

•Legislació de la Santa Seu