Col·legi de Consultors, 21 febrer 2023

Ahir dia 20 i avui dimarts 21 de febrer s’han realitzat respectivament les reunions del Consell per als assumptes econòmics i del Col·legi de Consultors. Entre d’altres, un dels punts de l’ordre del dia d’aquestes sessions és el de l’aprovació del pressupost de la diòcesi per al 2023, que és una qüestió que afecta a aquests dos organismes.

El Consell per als assumptes econòmics està format per un mínim de tres persones expertes en matèries jurídiques, econòmiques i financeres, i presidit pel bisbe, de tal manera que el funcionament d’aquest organisme no quedi desconnectat de les necessitats pastorals de la diòcesi. Una de les funcions pròpies d’aquest Consell és la de fer cada any, d’acord amb les indicacions rebudes del bisbe, el pressupost d’ingressos i despeses per a tot el règim de la diòcesi de l’any entrant, i també aprovar els comptes d’ingressos i despeses al final del mateix.

Els membres actuals del Consell per als Assumptes Econòmics són els següents:

Mons. Agustí Cortés Soriano

Mn. Rafael Galofré Casas, DP

Sr. Josep Maria Andreu Galofré

Mn. Xavier Armengol Siscares

Sr. Francisco Inarejos de las Heras

Sr. Jaume Parent Fité

Mn. Josep Maria Rufas Martínez, DP

Sr. Àngel Jornet Gázquez

El Col·legi de Consultors està format per alguns sacerdots, entre sis i dotze, escollits pel bisbe d’entre els membres del Consell Presbiteral. Per la seva composició més reduïda i la facilitat de convocatòria, ajuda en l’assessorament al bisbe de manera més continuada i àgil. Segons l’Estatut de la Cúria, les reunions del Col·legi de consultors es faran, normalment, coordinades amb les reunions del Consell per als assumptes econòmics. A la reunió d’avui hi han assistit també dos membres del Consell reunit ahir, per transmetre les informacions econòmiques pertinents. Tots dos organismes han aprovat els pressupostos presentats.

Actualment, el Col·legi de Consultors, renovat l’any passat, està format per aquests preveres:

Mons. Agustí Cortés Soriano

Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, Vicari general

Mn. Joan Peñafiel Maireles, Vicari episcopal

Mn. Xavier Aymerich Miñarro, Vicari episcopal

Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez, Secretari general

Mn. Vicenç Guinot Gómez

Mn. Jaume Grané Calvó

Mn. Pere Milà Vidal

Mn. Carles Muñiz Pérez

Et recomanem