El Sant Pare convoca l’Any especial dedicat a la família, que s’inaugurarà el 19 de març 2021, cinquè aniversari de la publicació de l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia, i es clourà el 26 de juny 2022, coincidint amb la Xa Trobada Mundial de les Famílies a Roma amb el Papa.

Aquesta iniciativa la va comunicar el papa Francesc durant la pregària de l’Angelus el dia de la festa de la Sagrada Família i vol arribar a totes les famílies del món a través de propostes espirituals, pastorals i culturals que es realitzaran a les parròquies, diòcesis, universitats, moviments i associacions. L’objectiu és oferir a l’Església oportunitats de reflexió i aprofundiment per viure concretament la riquesa de l’Exhortació Amoris Laetitia.

Ja està actiu el web www.amorislaetitia.va amb molta informació a disposició sobre:

  • L’Exhortació Apostòlica
  • El projecte de l’Any Família Amoris Laetitia
  • Els objectius
  • Els destinataris
  • Iniciatives i recursos
  • 12 itineraris a recórrer amb les famílies
  • La Xa Trobada Mundial de les Famílies 2022

El diumenge de la Sagrada Família, 27 de desembre, dotze matrimonis en les seves noces d’or es van fer presents a l’eucaristia de la Basílica de Santa Maria, donant gràcies a Déu pel do del sagrament que els ha acompanyat en aquests anys, amb els seus fruits d’amor i fidelitat.