El Consell Ordinari del Sínode dels Bisbes ha decidit ampliar fins el 15 d’agost de 2022 el termini per a la presentació dels resums de les consultes per part de les Conferències Episcopals, les Esglésies Orientals Catòliques sui iuris i els altres organismes eclesials.

Aquesta decisió s’ha pres tenint la consciència que una Església sinodal és una Església que escolta, considerant que aquesta primera fase és essencial per a aquest camí sinodal, avaluant les nombroses peticions i cercant sempre el bé de l’Església. Amb aquesta resolució s’atén la petició de prolongar la durada de la primera fase del procés sinodal per donar una oportunitat més gran al poble de Déu de tenir una autèntica experiència d’escolta i diàleg. De fet, en aquestes primeres setmanes del procés sinodal, ja són nombroses les comunicacions rebudes per part de les Conferències Episcopals, de les diòcesis i de les eparquies.

Aquest canvi en el calendari del sínode tindrà les seves conseqüències locals: Properament la Conferència Episcopal Espanyola assenyalarà un nou termini per al treball sinodal a les diòcesis. En principi, estava previst que la feina a les diòcesis acabarà al març i la trobada sinodal de les diòcesis espanyoles i la CEE tindria lloc el 30 d’abril. Amb el canvi fet públic pel Sínode dels Bisbes el passat 29 d’octubre, s’ampliaran els terminis previstos per al treball a les diòcesis, així com la data de la reunió final de la Conferència Episcopal en què s’aprova la síntesi que es enviarà a Roma.