Del 4 al 29 d’octubre del 2023 tindrà lloc al Vaticà la celebració de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes, un cop acabades les fases diocesanes i continentals. Per aquest motiu, des de la Secretaria del Sínode es demana a totes les Conferències episcopals de convocar una oració mariana- concretament el res del rosari- per al proper dimecres 31 de maig, festa de la Visitació de la benaurada Verge Maria, amb la intenció de posar així tot el procés sinodal sota la protecció de la Mare de Déu.

A cada diòcesis es designarà un santuari de referència per a l’ocasió, que en el nostre cas serà el de Montserrat. La comunitat monàstica ha confirmat que acollirà aquesta intenció de pregària- dins de l’horari habitual del santuari- en el res del rosari i també en la pregària de vespres.

Tots els fidels estan convocats per fer aquesta pregària, també a les parròquies o personalment, amb els materials i subsidis preparats per a l’ocasió:

Et recomanem