Skip to content

Altres Organismes

 

El bisbe compta amb l’ajuda dels seus vicaris i el secretari general i canceller, que formen el Consell episcopal, per a totes les qüestions d’àmbit diocesà. Es reuneixen habitualment cada setmana per gestionar tots aquests assumptes pastorals.

Membres del Consell Episcopal:

Bisbe:
Mons. Agustí Cortés Soriano

Vicari general:
Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons

Vicaris episcopals:
Mn. Xavier Aymerich Miñarro
Mn. Joan Peñafiel Maireles

Secretari general i canceller:
Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 27

 

Organisme de necessària constitució a la diòcesi i que té la missió d’assessorar el bisbe en les qüestions pastorals. És un espai de col·legialitat i coresponsabilitat, en el que els preveres donen el seu parer sobre els temes que el bisbe els planteja i també expressen les seves reflexions i opinions sobre les qüestions que els semblen rellevants per a la vida diocesana en general i per al conjunt dels sacerdots en particular.

Hi ha membres que en formen part representant un territori (un arxiprestat) o bé un àmbit (preveres jubilats, religiosos, membres de la Cúria…). Tots aquests són escollits per votació entre els sacerdots d’aquell mateix col·lectiu. Per últim, alguns membres són nomenats pel bisbe, a fi que el Consell representi al màxim la pluralitat de sensibilitats.

L’actual  Consell presbiteral de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha estat constituït el 9 de febrer de 2024 i, com sempre, per un període de tres anys.

Membres del Consell del Presbiteri:

President
Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe

Membres nats:

Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, Vicari general

Mn. Joan Peñafiel Maireles, Vicari episcopal

Mn. Xavier Aymerich Miñarro, Vicari episcopal

Mn. Francisco Javier Sánchez Soto, Vicari judicial

Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez, Secretari general i Canceller

Membres elegits – Representants territorials:

Mn. Frederic Esteve Cañameras, Arxiprestat de Bruguers

Mn. Samuel Gutiérrez Aparcero, Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat

Mn. Xavier Sobrevia Vidal, Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat

Mn. Josep Figueras Jové, Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts

Mn. Jordi Tres Bosch, Arxiprestat de Montserrat

Mn. Fermí Martín Fernández, Arxiprestat de Garraf

Mn. Manuel Sagrado Corazón Rodríguez Garrido, Arxiprestat de Vilafranca del Penedès

Mn. Josep M. Fons Esteve, Arxiprestat d’Anoia

Mn. Adolf Pujol Camprubí, Arxiprestat de Piera-Capellades

Membres elegits – Representats funcionals:

Mn. Joan Manuel Serra Oller, Delegats i Cúria

Mn. Enric Aymerich Costa, Preveres seculars emèrits

Joan Maria Mayol Fàbregas, OSB, Instituts de vida religiosa i Societats de vida apostòlica

Gmà. Miguel Martín Rodrigo OH, Instituts de vida religiosa i Societats de vida apostòlica

Membres designats pel senyor Bisbe:

Mn. Jaume Grané Calvó

Mn. Gaspar Mora Bartrès

Mn. Carles Muñiz Pérez

Mn. Rafael Vilaplana Moltó

Mn. Vicenç Guinot Gómez

Mn. Jordi Mondragón Bricullé

Mn. Pere Milà Vidal

Mn. Juan Antonio Vargas Salas

SECRETARIAT:

conselldelpresbiteri@bisbatsantfeliu.cat 

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 29 i ss

D’entre els membres del Consell Presbiteral, el bisbe escull alguns sacerdots, entre sis i dotze, que constitueixen el Col·legi de Consultors. Per la seva composició més reduïda i la facilitat de convocatòria, ajuda en l’assessorament al bisbe de manera més continuada i àgil.

Membres del Col·legi de Consultors:

Mons. Agustí Cortés Soriano
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, Vicari general
Mn. Joan Peñafiel Maireles, Vicari episcopal
Mn. Xavier Aymerich Miñarro, Vicari episcopal
Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez, Secretari general
Mn. Vicenç Guinot Gómez
Mn. Jaume Grané Calvó
Mn. Pere Milà Vidal
Mn. Carles Muñiz Pérez

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 32

Està format per un mínim de tres persones expertes en matèries jurídiques, econòmiques i financeres, i presidit pel bisbe, de tal manera que el funcionament d’aquest organisme no quedi desconnectat de les necessitats pastorals de la diòcesi. Una de les funcions d’aquest Consell és elaborar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses de la diòcesi.

Membres del Consell per als Assumptes Econòmics:

Mons. Agustí Cortés Soriano
Mn. Rafael Galofré Casas, DP
Sr. Josep Maria Andreu Galofré
Mn. Xavier Armengol Siscares
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Sr. Jaume Parent Fité
Mn. Josep Maria Rufas Martínez, DP
Sr. Àngel Jornet Gázquez

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 33 i ss

Vol ser una imatge de la porció del poble de Déu que conforma l’Església particular de la diòcesi. Per això, els seus membres representen els territoris i els diversos àmbits pastorals. El bisbe els pot proposar, amb caràcter consultiu, l’estudi de temes relacionats amb l’activitat pastoral, com ara iniciatives missioneres, catequètiques i apostòliques, formació doctrinal i vida sacramental dels fidels, sensibilització de l’opinió pública sobre problemes d’Església…

Membres del Consell Pastoral Diocesà:

President:
Mons. Agustí Cortés Soriano

Membres nats:
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, vicari general
Mn. Xavier Aymerich Miñarro, vicari episcopal
Mn. Joan Peñafiel Maireles, vicari episcopal
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez, secretari general i canceller

Membres elegits territorials:
Sra. Chiara Romano
Sra. Elvira Andrés Sabater
Sr. Joan Puiggrós Collel
Sra. Maria Pilar Lozano Ferrer
Sr. Miquel Àngel Parejo Sisquella
Sra. M. Carmen Vélez Blasco
Sr. Salvador Baqués Cid
Sra Roser Pons Freixes
Sra. Montserrat Torres Rosés

Membres elegits funcionals:
Gna. Josefa Mollar Guillamón
Sr. Joan Rodríguez Segura
Sr. Pere Joan Giralt Rovira
Sr. Alejandro Medina Ballerini
Sra. Vilma Anahí Bianchi Ialonardi 
Sr. Miquel Gasol Brach
Sr. José Dalmau Cortijo 
Sra. Ana Maria García Hita
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Sra. Ana María Rubio García
Mn. Xavier Artigas Manetas, DP
Sra. Blasa Garcia Garcia
Gna. Núria Moragas Salvi
Sr. Alberto Hernández Ciprés
Sr. Joan Carles de Miguel Capdevila
Mn. Carles Muñiz Pérez
 
Membres designats:

Sr. Ramon Carbonell Pujol
Sr. Lluís Gonzalo Pasqual
Sra. M. Antonia Estévez Illescas
Sr. Juan Antonio Ríos Ríos

SECRETARIAT
Sr. Miquel Àngel Parejo Sisquella, secretari
Sr. Maria Pilar Lozano Ferrer
Sr. Joan Rodríguez Segura
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez

email: cpastoraldiocesa@bisbatsantfeliu.cat 

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 35

La diòcesi està dividida en nou arxiprestats, és a dir, una demarcació territorial que aplega diverses parròquies, per tal d’afavorir la cura pastoral, amb una acció comuna. Al capdavant de cada arxiprestat hi ha l’arxiprest, que ha de promoure i coordinar aquesta acció comuna.

Vicaria del Llobregat:

Arxiprestat de Bruguers:
  Mn. Xavier Ribas Matamoros
Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat:
  Mn. Pere Rovira Oliveros
Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat:
  Mn Xavier Armengol Siscares
Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts:
  Mn. Antoni Roca Roig
Arxiprestat de Montserrat:
  Mn. Francesc Tirado Lara

Vicaria del Penedès-Garraf-Anoia:

Arxiprestat de Garraf:
  Mn. Agustí Pañella Baró
Arxiprestat de Vilafranca del Penedès:
  Mn. Joan Ramon Bullit Guasch
Arxiprestat d’Anoia:
  Mn. Carles Catasús Pallerola
Arxiprestat de Piera-Capellades:
  Mn. Josep Lluís Aguilar Campdepadrós

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 28