IV Jornada Mundial dels Pobres.

Ja fa quatre anys que el papa Francesc va instaurar la Jornada Mundial dels Pobres, a celebrar el diumenge abans de Crist Rei. En aquesta ocasió el seu missatge pren com a referència el llibre de l’Eclesiàstic, també conegut com Siràcida, i un verset seu esdevé el títol: “Allarga la mà al pobre” (cf. Sir 7,32). En aquest llibre de l’Antic Testament trobem les paraules d’un mestre savi que cerca la saviesa que fa millors els homes i capaços d’escrutar en profunditat les vicissituds de la vida.

El papa Francesc va desglossant l’antiga saviesa que formula aquest text, una mena de codi sagrat que cal seguir en la vida, amb consells sobre moltes situacions concretes de la vida, i la pobresa n’és una. El Siràcida insisteix en la confiança en Déu, en posar-lo al primer lloc de la nostra vida, però també afirma el papa, “la pregària a Déu i la solidaritat amb els pobres i amb els qui sofreixen són inseparables. Per a celebrar un culte que sigui agradable al Senyor, cal reconèixer que tota persona, fins i tot la més indigent i menyspreada, porta impresa en ella la imatge de Déu” i recorda que “per ajudar els pobres és fonamental viure la pobresa evangèlica en primera persona”.

El missatge, que porta data del 13 de juny, fa referència també a la pandèmia que vivim, des de l’òptica de la pobresa i les crisis que ha desvetllat: “Allargar la mà és un signe: un signe que recorda immediatament la proximitat, la solidaritat, l’amor. En aquests mesos, en els quals el món sencer ha estat com aclaparat per un virus que ha portat dolor i mort, descoratjament i desconcert, quantes mans esteses hem pogut veure!”. Per altra part, aquest mateix gest, el d’allargar la mà, el posa en contraposició a “l’actitud dels qui tenen les mans a les butxaques i no es deixen commoure per la pobresa, de la qual sovint són també còmplices”.

Acaba fent referència a la Mare de Déu, que també va viure les dificultats i sofriments dels marginats, “perquè ella mateixa es va trobar infantant el Fill de Déu en una establia i, per l’amenaça d’Herodes, amb Josep, el seu espòs i el petit Jesús, va fugir a un altre país”, vivint en condició de refugiats durant alguns anys.

Heus ací un petit tastet del missatge del Sant Pare, que ens pot estimular a viure l’amor als pobres, conscients que en cada un d’ells podem trobar Jesús, el Senyor, que ens va revelar que estaria present en els seus germans més dèbils.