Aquest any celebrem el Dia del Seminari amb el lema: Aixeca’t i posa’t en camí.

Tota l’Església és convidada avui a aixecar-se i posar-se en camí, també pel que fa a les vocacions sacerdotals. Tots els batejats som cridats a comprometre’ns en el treball i en la pregària perquè «l’amo dels sembrats hi enviï més segadors» (Mt 9,38).

Les vocacions al ministeri ordenat són responsabilitat de tots. Tant és així que una comunitat viva, ben arrelada en Jesucrist i caminant a la llum del seu Evangeli, és la millor terra perquè hi puguin germinar els futurs preveres. Les vocacions es desvetllen, s’acompanyen i es discerneixen en el sí de les comunitats cristianes. D’aquí la importància de prendre’n consciència i d’aixecar-nos. Ens aixequem i posem en camí?

A més de l’acompanyament, és fonamental la implicació del Poble de Déu amb el testimoni i  la pregària. Per això, els seminaristes del Seminari Conciliar de Barcelona, on es preparen al sacerdoci els seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, ens conviden a la Pregària Vocacional el proper divendres 17 de març a las 19 h. Serà una pregària vocacional especial a la capella del Seminari Conciliar i amb el testimoni d’un dels seminaristes.

Vegeu els materials preparats per al Dia del Seminari a la secció recursos de la pastoral vocacional del nostre web. També vegeu el número especial Full Dominical del diumenge 19 de març.

Et recomanem