Skip to content

Administració Econòmica i Patrimoni

És el responsable de l’administració econòmica de la diòcesi i s’ocupa també de donar les normes oportunes per a la bona marxa de l’economia diocesana.

Ecònom: Mn. Rafael Galofré Casas. DP. nomenat per a aquest servei pel bisbe Agustí, el 2 de setembre de 2016.

Tot i que les funcions principals de la Gestió Econòmica són administratives, aquestes estan al Servei i també formen part de la Pastoral de la Diòcesi, a través de les parròquies i de les diferents delegacions diocesanes.

Des de l’administració econòmica es duen a terme les següents tasques: Comptabilitat, Gestió de despeses-ingressos. Fiscal i Tributari. Laboral, contractes, nòmines, Cotitzacions TGSS, jubilacions. Assessorament a parròquies, Gestió del Fons Comú Diocesà, etc.

Membres de l’administració econòmica:

Sra. Dolors Torrijos Arias
Sr. Jordi Pau Cardús
Sra. Lílian Osorio Ramos
Mn. Genís Sans Martínez

El Departament de Patrimoni s’ocupa de la gestió directa –o bé indirectament, donant suport a les parròquies– dels béns immobles de la diòcesi, així com del patrimoni històric, documental i artístic del territori del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Sota la responsabilitat del Delegat de Patrimoni, el Departament vetlla per l’inventari, la catalogació, la conservació, la inscripció legal i el rendiment dels béns immobles, per tal que reverteixin en els fins pastorals que donen sentit a la seva possessió.

El Departament treballa a més en quatre eixos bàsics: El Pla d’infraestructures parroquials, el Pla per a la protecció del patrimoni arquitectònic i artístic, el Pla de protecció del patrimoni documental, a través de l’Arxiu Històric Diocesà, i el Pla per als nous projectes d’edificació.

Delegat: Mn. Xavier Armengol Siscares

Altres membres del Departament:
Sr. Joan Torras Ferret
Sra. Elisenda Almirall Fuster 
Sra. Leonor Parreu Dalmases