Skip to content

Administració Econòmica i Patrimoni

És el responsable de l’administració econòmica de la diòcesi i s’ocupa també de donar les normes oportunes per a la bona marxa de l’economia diocesana.

Ecònom: Mn. Rafael Galofré Casas. DP. nomenat per a aquest servei pel bisbe Agustí, el 2 de setembre de 2016.

Tot i que les funcions principals de la Gestió Econòmica són administratives, aquestes estan al Servei i també formen part de la Pastoral de la Diòcesi, a través de les parròquies i de les diferents delegacions diocesanes.

Des de l’administració econòmica es duen a terme les següents tasques: Comptabilitat, Gestió de despeses-ingressos. Fiscal i Tributari. Laboral, contractes, nòmines, Cotitzacions TGSS, jubilacions. Assessorament a parròquies, Gestió del Fons Comú Diocesà, etc.

Membres de l’administració econòmica:

Sr. Àngel Jornet Gázquez, viceecònom
Sra. Dolors Torrijos Arias
Sr. Jordi Pau Cardús
Sra. Lílian Osorio Ramos

e-mail: economia@bisbatsantfeliu.cat

Membres de la Comissió per al Sosteniment de l’Església (des del 14 de juliol de 2023):

 

Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, Pvre. Vicari general i President de la Comissió.

Mn. Rafael Galofré Casas, DP. Ecònom.

Sr. Angel Jornet Gázquez. Vice-Ecònom

Sr. Gerard Carrion Puig. Delegat de Mitjans de Comunicació

Mn. Sergi Sicília Sansi, Pvre.

Sr. Leopoldo López Fernández

Sr. Eloy Montcada Elias

El Departament de Patrimoni s’ocupa de la gestió directa –o bé indirectament, donant suport a les parròquies– dels béns immobles de la diòcesi, així com del patrimoni històric, documental i artístic del territori del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Sota la responsabilitat del Delegat de Patrimoni, el Departament vetlla per l’inventari, la catalogació, la conservació, la inscripció legal i el rendiment dels béns immobles, per tal que reverteixin en els fins pastorals que donen sentit a la seva possessió.

El Departament treballa a més en quatre eixos bàsics: El Pla d’infraestructures parroquials, el Pla per a la protecció del patrimoni arquitectònic i artístic, el Pla de protecció del patrimoni documental, a través de l’Arxiu Històric Diocesà, i el Pla per als nous projectes d’edificació.

Delegat: Mn. Xavier Armengol Siscares

Altres membres del Departament:
Sr. Joan Torras Ferret
Sra. Mireia Muñiz Fortuny
Sra. Elisenda Almirall Fuster
Sra. Leonor Parreu Dalmases
Sr. Alfonso Alcaraz Llanas