Fitxes per aprofundir les lectures de Pentecosta.

 

L’equip del Secretariat d’Animació Bíblica de la Pastoral ha començat a fer unes fitxes que serveixen per meditar i reflexionar amb més profunditat la Paraula de Déu. El primer lliurament d’aquestes fitxes correspon al dia de la Pentecosta. Són tres, una per a cada lectura d’aquest diumenge.

Estan pensades per treballar-les a nivell personal, en família o en grup: si es pot presencial, o si no per WhatsApp, plataforma digital, o qualsevol dels mitjans que emprem per comunicar-nos en aquest temps que vivim. Les trobareu a l’apartat de recursos del Secretariat.

L’equip que les ha preparat agraeix tots els comentaris, tant de reflexió com suggeriments, que els pugueu fer arribar, per tal de millorar les properes fitxes, que seran sobre les cartes del Nou Testament. Adreceu-vos a: animaciobiblica@bisbatsantfeliu.cat