Aquesta empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat va començar a caminar el 2017. Aquest projecte respon a la necessitat de tenir una eina útil que permeti completar la tasca de Càritas, tancant el cercle del que suposa l’atenció a les persones en risc d’exclusió fins arribar a la seva inserció al mercat laboral. 

Hi ha molta gent, que per a diferents motius, no pot accedir de manera normalitzada a un lloc de treball digne. La precarietat i la temporalitat laboral que imperen en l’actualitat, tampoc ho posa fàcil. L’apoderament d’aquestes persones per a que siguin autosuficients i no requereixin de cap mena d’acompanyament ni de suport en un futur proper, és un dels objectius primordials d’aquest projecte a l’hora d’inserir les persones en el mercat laboral. 

Per això, Brins d’Oportunitats intenta treballar amb persones que es troben en aquesta situació i, mitjançant el que s’anomena “ITINERARI D’INSERCIÓ”, acompanyar-les fins a trobar aquesta sortida cap al mercat laboral. A través d’un tècnic especialitzat, es fa un diagnòstic acurat de la persona que es troba en risc d’exclusió per tal d’elaborar un pla de formació que respongui a les mancances detectades. Tot això es complementa i es realitza oferint-li, des de l’empresa d’inserció un contracte laboral que el permet obtenir uns ingressos a través d’una feina mentre dura aquest procés. 

En aquests 5 anys de recorregut, han estat 17 les persones que han pogut accedir al mercat laboral ordinari, i 42 les que han fet un procés a Brins. El 2021 van ser 21 les persones contractades per Brins i 5 van aconseguir la inserció al mercat laboral. Brins també és una oportunitat per a les empreses i particulars, per a desenvolupar una acció de responsabilitat social, contractant els seus serveis. 

Com a empresa de serveis, Brins ofereix un ventall ampli: serveis de neteja, tant per a particulars com per a empreses, servei d’atenció domiciliària a gent gran, petits arranjaments i pintura, jardineria i transports. El mateix Bisbat de Sant Feliu de Llobregat té coberts els serveis de consergeria, neteja, jardineria i missatgeria a través de Brins d’oportunitats.  

Una vegada més, gràcies a la tasca de Caritas ia tants treballadors i voluntaris que ho fan possible.

Et recomenem