L’Editorial EDICE ha publicat el catecisme d’adults: «Cerqueu al Senyor», que ja fou aprovat per l’Assemblea Plenària de la CEE de novembre de 2022. Des del secretariat de la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat presenten aquest nou Catecisme, enfocat al catecumenat i la reiniciació cristiana d’adults. Amb la publicació, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) completa l’edició dels documents de fe.

La Conferència Episcopal Espanyola ofereix a l’Església de tot l’Estat un nou document de fe. Es tracta del Catecisme per a Adults anomenat “Cerqueu al Senyor”. D’aquesta manera culmina amb aquest Catecisme la resposta dels bisbes espanyols a la petició de sant Joan Pau II a la constitució apostòlica Fidei Depositum, on demanava que cada Conferència Episcopal pogués fer arribar a tots, petits i grans, el contingut del Catecisme de l’Església Catòlica, tenint en compte les diverses situacions i cultures. Així, els Catecismes publicats, i que s’utilitzen a les comunitats cristianes del nostre país, són ‘La meva trobada amb el Senyor’, per despertar la fe dels més petits amb les seves famílies; ‘Jesús és el Senyor’, per a la infància; ‘Testimonis del Senyor’, per a la catequesi amb adolescents i joves; i, ara, ‘Cerqueu al Senyor’, per als adults.

“Cerqueu el Senyor” és un document que conté la fe de l’Església que es transmet a la catequesi d’iniciació cristiana amb adults, per tal que sigui acollida en els seus cors i els ajudi en el seu procés espiritual fins a madurar la fe i la conversió. Aquest Catecisme no conté una lletra morta del passat, sinó l’experiència de la fe de l’Església que es lliura al catecúmen o catequitzant perquè, un cop s’hagi trobat amb el Senyor, la pugui acollir, il·luminar la vida i donar una resposta a Jesucrist. Així, l’Esperit Sant edificarà un cristià per la catequesi i la celebració litúrgica, amb el suport del Catecisme “Cerca al Senyor”.

Per què ara aquest Catecisme?

Sens dubte que els destinataris adults de les nostres catequesis no tenen la mateixa mentalitat que els que van viure en dècades precedents, el context en què viuen és nou, la realitat social i cultural de què participen els demana una resposta senzilla i clara als plantejaments de sempre, als seus dubtes i inquietuds. Per tant, aquest nou catecisme busca ajudar en el procés d’iniciació cristiana aquells que, havent-se trobat amb Crist, l’estimen, volen seguir-lo, conèixer-lo i imitar-lo, volen aprendre a ser cristians guiats per la mare Església present a cada comunitat cristiana. “Busqueu el Senyor” és un nou Catecisme per a un nou temps, que respon a les necessitats de l’home i la dona de l’avui, amb el llenguatge que entenen.

Qui en són els destinataris?

La catequesi amb adults, al servei de la qual neix aquest catecisme, té dos destinataris fonamentals. D’una banda, aquells que fan el catecumenat baptismal, és a dir, els que s’estan iniciant com a deixebles de Crist per rebre els sagraments de la iniciació cristiana. D’altra banda, els qui ja estan batejats i ara desitgen revitalitzar la seva fe, bé perquè la necessiten consolidar i madurar, bé perquè es van allunyar de Crist i de l’Església, i desitgen tornar a la vida cristiana. Al subtítol del Catecisme s’assenyala obertament els qui són els seus destinataris: “Catecisme per al catecumenat d’adults i per a la revitalització de la vida cristiana”.

Et recomanem