Dedicació de l’església de la Residència Lourdes de Sant Just Desvern

El nostre bisbe Agustí Cortés, el dissabte 13 de juliol passat, va celebrar l’Eucaristia durant la qual es va dedicar l’església de la Residència Nostra Senyora de Lourdes de Sant Just Desvern.

Es va dedicar el temple tot coincidint en el 60è aniversari de la inauguració d’aquesta residència de les Germanetes Ancians Desemparats ubicada a Sant Just Desvern (El Baix Llobregat).

En la dedicació de l’església es va fer la intenció de l’església, la unció amb Crisma de l’altar i les creus, i a l’altar es van posar les relíquies de Sant Just, Sant Pastor i de Santa Teresa Jornet.

La celebració va ser molt participada pels residents de la Llar Nostra Senyora de Lourdes, els seus familiars, molt veïns de Sant Just Desvern, cinc mossens concelebrants, dos diaques i per les Germanetes dels Ancians Desemparats, moltes vingudes de Saragossa i d’altres cases de la Congregació.

Les Germanetes Ancians Desemparats

És una congregació religiosa que fa 151 anys la va fundar Santa Teresa de Jesús Jornet i Saturnino López Novoa.

Els bisbes amb seu a Catalunya, reunits a La Cerdanya

Del 17 al 19 de juliol de 2024, té lloc la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense (CEE). Aquesta vegada, els bisbes amb seu a Catalunya, es reuneixen a Tartera (La Cerdanya).

Els temes dels quals tracten, són l’estat dels Seminaris, la Memòria d’activitats de 2023 de les diòcesis amb seu a Catalunya, i la Trobada del Clergat de Catalunya amb motiu del mil·lenari del Monestir de Montserrat, entre d’altres qüestions.

D’aquí uns dies trobareu més informació a: www.tarraconsense.cat

Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat, nomenat bisbe coadjutor d’Urgell

Aquest divendres, 12 de juliol de 2024, a les dotze del migdia, s’ha fet públic que el papa Francesc ha nomenat Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat, prevere del bisbat de Tortosa, com a Bisbe Coadjutor d’Urgell amb dret a successió.

Nascut a Tivissa (Ribera d’Ebre) l’any 1977, ordenat prevere l’any 2002, Mons. Josep Lluís Serrano Pentinat és batxiller en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i doctor en teologia dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana. Després d’uns anys de servei pastoral a la seva diòcesi, l’any 2009 amplia estudis a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma. Ha estat secretari a les Nunciatures Apostòliques de Moçambic, Nicaragua i Brasil; actualment serveix com a secretari de la Secció per als Assumptes Generals de la Secretaria d’Estat.

La presa de possessió de Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor d’Urgell es comunicarà en el moment oportú.

Es presenta un vídeo sobre la importància del Diaconat

Com a resposta a l’objectiu diocesà “Som cridats. Cridats a ser Poble”, els diaques del nostre bisbat van pensar que podria ser interessant donar a conèixer el diaconat, aquest ministeri de frontera entre el món i la comunitat cristiana encara poc conegut.

Avui són 23 diaques al servei de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa a la Província Eclesiàstica de Barcelona en són 94, 141 comptant totes les diòcesis catalanes i 583 en totes les diòcesis de l’Estat.

El creixement de vocacions al diaconat com a grau permanent del ministeri ordenat des del seu restabliment pel Concili Vaticà II, fa pensar que l’Esperit ens vol fer veure que és tan important l’anunci de l’Evangeli i la vida sagramental, com l’amor al servei dels més necessitats.

En aquest vídeo que ara us presentem i que està disponible a través del web del bisbat, realitzat per la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació, i la del Diaconat Permanent, i posat a punt amb l’ajut d’en Fran Garcia en la maquetació i compaginació d’imatges, i la revisió lingüística i veu d’en Gerard Carrion, vol ser una invitació a tota la diòcesi perquè es conegui bé el diaconat i es valori com a do.

El vídeo, comença amb una presentació breu del papa Francesc sobre el diaconat. Fa una pinzellada de l’evolució d’aquest ministeri en la història i acaba mostrant el paper d’aquest ministeri ordenat que, en comunió amb el bisbe i el seu presbiteri, serveix al Poble de Déu en el ministeris de la litúrgia, de la paraula i de la caritat.

El Monestir de Montserrat, medalla d’honor del Parlament de Catalunya

El Parlament atorgarà la medalla d’honor de la institució en la categoria d’or al Monestir de Montserrat, segons que ha acordat aquest dimarts 9 de juliol la Mesa per unanimitat a proposta del president, Josep Rull. L’acte de lliurament de la màxima distinció de la cambra es farà el 10 setembre a la tarda en el marc dels actes de la Diada Nacional de Catalunya.

El president Rull, que ha comparegut per informar sobre la concessió de la medalla, ha explicat que la distinció s’atorga enguany al Monestir de Montserrat coincidint amb l’inici dels actes de commemoració del seu mil·lenari i en reconeixement de “la seva contribució, i la de la comunitat benedictina, al llarg de la història de Catalunya”.

El president ha destacat la transcendència del monestir, que, més enllà de ser el “centre de devoció religiosa més popular dels catalans i les catalanes”, representa el “sentiment de catalanitat, d’arrelament a Catalunya, de tot un poble, de tota una nació”. En aquest sentit, ha remarcat que el monestir “sempre ha estat amb Catalunya i al costat dels anhels dels catalans” i que s’ha convertit en un “baluard en defensa de la llengua i la cultura catalanes i de les nostres llibertats col·lectives”.

Així mateix, Rull ha destacat que el monestir és a més un “exemple d’obertura a la societat i al món sencer”, i n’ha destacat el compromís actiu en “qüestions tan transcendents com la promoció del diàleg interreligiós, la cultura, la pau i la justícia social o la cura del medi ambient”.

El president ha conclòs que, per totes aquestes raons, “en aquest moment històric” en què es commemoren els mil anys de la fundació del monestir “des del Parlament volem reconèixer aquest llegat tan valuós i excepcional, i la seva capacitat de generar i transmetre l’esperança en la construcció d’un país i d’un món millors”.

Trobada de delegats de família i vida per treballar el tema de la vida humana

Del 4 al 7 de juliol, els delegats de família i vida es van reunir per treballar el tema de la vida humana a la llum de la declaració del papa francesc DIGNITAS INFINITA.

Van ser-hi, pràcticament, els delegats de totes les diòcesis de l’Estat. Els punts claus a tractar van ser: La urgència d’una pastoral de la vida humana, la cura clau dins la pastoral de la vida humana i la pastoral al final de la vida. També es van presentar testimonis per part d’algunes entitats que treballen a favor de la vida. Finalment, es van presentar de manera oficial els itineraris catecumenals per a la vida matrimonial. Aquest any serà experimental per tenir els definitius l’any que ve. Tot en un clima d’harmonia i germanor i amb la presència de diversos bisbes, preveres i diaques.

Nota final de l’Assemblea Plenària extraordinària de la CEE

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat aquest dimarts 9 de juliol, al matí, una Assemblea Plenària extraordinària, convocada la setmana passada per la Comissió Permanent, per a l’aprovació de les Línies de treball de les institucions de l’Església catòlica a l’Estat espanyol. Dins d’aquestes línies s’inclou el Pla de Reparació Integral a menors i persones equiparades en drets, víctimes d’abusos sexuals.

Assemblea plenària extraordinària

La sessió ha començat a les 10 h presidida per Mons. Luis Argüello, president de la CEE, i hi ha participat 67 bisbes. Donat el tema de l’ordre del dia, també hi han participat el P. Jesús Díaz Sariego OP, president de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), i el Gmà. Jesús Miguel Zamora FSC, secretari general.

Un cop presentades les línies de treball als bisbes de la Plenària, ha començat un diàleg entre els assistents amb diverses aportacions i propostes. En finalitzar el diàleg, el document amb les Línies de treball, que inclouen el PRIVA, s’han sotmès a votació aquests dos documents juntament amb un tercer document que es refereix als Criteris orientadors per a la reparació integral per a les víctimes d’abusos sexuals a menors d’edat o adults equiparats en dret. Els tres documents han estat aprovats.

1.- Línies de treball de les institucions de l’Església catòlica a Espanya

Les cinc línies de treball expressen el que les institucions eclesials ja estan realitzant i indiquen els principis que orienten el treball de l’Església en endavant. Són les següents:

Reconèixer i reparar. En aquesta línia s’enquadra el reconeixement i la reparació simbòlica a través de l’adhesió a l’acte públic de reconeixement a les víctimes; el reconeixement i reparació de les víctimes d’abusos sexuals prescrits o en els que el victimari ha mort; i el reconeixement i reparació d’aquells casos en els que l’acció penal no ha prescrit. Aquesta línia de treball inclou l’elaboració del Pla de Reparació Integral als menors i persones equiparades en drets, víctimes d’abusos sexuals.

Atendre les víctimes i/o supervivents. La proposta tracta d’assegurar l’atenció integral de les víctimes i/o supervivents en particular a través de les Oficines d’Atenció a les Víctimes.

Prevenir. Continuar la difusió en els centres educatius de l’Església de la “Guia per a la prevenció i reparació d’abusos sexuals a menors en centres educatius” publicada per Escoles Catòliques; i treballar en la implantació en els centres de la figura del coordinador de benestar i protecció.

Formar i sensibilitzar. En aquesta línia es busca la formació dels professionals en contacte amb persones menors d’edat en matèria de violència sexual; i la sensibilització amb la difusió de les mesures de prevenció i protocols de les institucions educatives de l’Església.

Informar i investigar. Mitjançant la promoció d’estudis sobre la prevalença de violència sexual en la infància i l’adolescència.

2.- Pla de Reparació Integral als menors i persones equiparades en drets, víctimes d’Abusos sexuals (PRIVA)

La realització d’un Pla de Reparació a les Víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica va ser aprovada per l’Assemblea Plenària del passat mes de novembre en què es va aprovar també l’estructura d’aquest treball. El Pla ha estat elaborat pel Servei d’Assessorament de les Oficines, i hi ha treballat de manera conjunta la CEE i la CONFER, amb diverses aportacions del Secretariat per a Afers Jurídics de la CEE i de l’òrgan de Compliance de la CEE.

El Pla ha estat definitivament aprovat aquest matí juntament amb les línies de treball de les institucions de l’Església catòlica a Espanya i els criteris orientadors per a la Reparació integral als menors d’edat o persones equiparades, víctimes d’abusos sexuals en el si de l’Església catòlica.

L’Església catòlica a Espanya promou la denúncia dels abusos davant les autoritats corresponents, confiant a la justícia ordinària l’establiment ordinari del marc de reparació oportú. Però quan la via legal no és possible, per la prescripció legal del delicte o per la defunció del victimari, l’Església sosté que tota víctima, també en aquests casos, ha de ser acollida, atesa i reparada de manera integral. Això és el que s’atén des del Pla de Reparació Integral per a les Víctimes d’Abusos sexuals en l’àmbit de l’Església.

Per a la seva execució, el Pla recull la creació d’un òrgan que coordinarà la resposta integral a les víctimes mitjançant un procediment no judicial. Aquest organisme tractarà de verificar individualment cada cas per a veure la condició dels fets i establir el marc de reparació oportú. La reparació parteix del que la víctima sol·licita per a la seva guarició, afecta el victimari i la institució a la qual aquest pertanyia i busca la reparació integral de la víctima en tots els aspectes.

La CEE i la CONFER donaran suport subsidiàriament a la reparació establerta de manera que cap víctima pugui quedar sense la reparació corresponent establerta per l’òrgan de coordinació.

Principis que informen els eixos del PRIVA

El Pla d’atenció i reparació a les víctimes té cinc eixos dels quals es deriven les acciones que segueixen, referides al reconeixement de la víctima, la reparació i la prevenció.

 • La víctima en el centre de la reflexió i l’acció de l’Església. La recerca de la veritat i la realització de la justícia requereixen centrar la mirada en els qui han estat víctimes directes o indirectes d’abusos. S’han de crear les condicions per a la seva acollida, escolta i atenció. Se’ls ha d’oferir la tutela i la protecció de l’Església, i una assistència adequada en tot el que poguessin necessitar.
 • La recerca de la veritat i de la justícia, que s’expliciten en la investigació i l’aclariment dels fets, així com en l’enjudiciament i determinació de les responsabilitats jurídiques.
 • Acció coordinada en el que fa referència al tractament dels abusos sexuals en el si de l’Església, de manera que les mesures adoptades resultin similars i que la diversitat institucional no redundi en perjudici de les víctimes.
 • Assumir les vies de reparació, perquè, mirant de donar una resposta integral al fenomen dels abusos, no oblidem la reparació econòmica, espiritual o psicològica quan aquesta sigui necessària.
 • Evitar tota revictimització, per la qual cosa el treball partirà de la informació que la víctima hagi aportat ja, a les oficines diocesanes, de congregacions o del Defensor del Poble.

En el tractament jurídic dels casos d’abusos, se seguirà allò establert en la Instrucció de la CEE sobre abusos sexuals, d’abril de 2023.

Proposta d’acció per a la posada en marxa del PRIVA

El Pla preveu tres camps d’acció: la víctima, la reparació i la prevenció.

En relació a la víctima, totes les diòcesis i instituts de vida consagrada i altres institucions eclesials han creat oficines d’acollida, atenció i acompanyament a les víctimes d’abusos en l’Església. En elles s’ha de procurar:

 • Acollir les víctimes i oferir serveis específics com a part d’una assistència integral.
 • Prestar orientació i assistència legal i millorar la informació oferta als tribunals eclesiàstics.
 • Dotar les víctimes de recursos o persones que puguin acompanyar i seguir els diferents processos que vulguin iniciar per a poder guarir la seva situació.
 • Contribuir a crear entorns segurs afavorint que aquests es desenvolupin en tots els àmbits de l’Església.
 • Promoure una cultura de ple rebuig vers els abusos sexuals i crear mapes de riscos i de danys que puguin servir d’orientació a l’hora d’atendre les víctimes.

En relació a la reparació, el compromís que s’adquireix és:

 • L’assistència ha de ser integral, segons la necessitat de cadascú: pastoral i espiritual; mèdica, terapèutica, psicològica i social; i legal, jurídica i econòmica.
 • Els victimaris són els principals responsables de la reparació. Subsidiàriament, l’Església té una responsabilitat moral de reparar, quan l’agressor no hi pugui fer front.
 • La reparació material pot ser: econòmica en forma d’indemnització a partir d’una sentència; econòmica en espècie, en forma de prestació de serveis mèdics o terapèutics; i econòmica en forma dinerària reconeguda i assumida voluntàriament per l’Església al final del procediment establert a aquest efecte.
 • L’Església, per mitjà de la CEE i la CONFER, ha d’arbitrar els mitjans perquè es pugui propiciar un rescabalament dels danys certs i reals.
 • En àmbit canònic, la prescripció o la defunció del victimari no impedirà buscar la convicció sobre la certesa o, almenys, d’un judici de versemblança.

En relació a la prevenció, es proposa:

 • Proposar mesures i protocols d’actuació en les activitats amb menors i persones equiparades en drets.
 • Oferir formació inicial sobre el tema d’abusos a menors a l’inici de cada curs pastoral en els diversos àmbits de la pastoral.
 • Realitzar des de l’Església un examen sobre les causes que desencadenen l’abús i pautes i orientacions per a la vida i missió de l’Església.
 • Procurar el tractament als victimaris amb els programes d’intervenció basats en l’evidència que s’usen per a altres abusadors per part de professionals de la Psicologia.

Propers passos

Per a la posada en marxa del PRIVA s’establirà una Comissió Assessora que tindrà com a objectiu avaluar cada cas de manera singular per a analitzar els danys causats a les víctimes i definir les vies de reparació a les entitats que les hagin de dur a terme.

Aquesta Comissió estarà formada per deu persones: quatre experts de l’àmbit mèdic forense, quatre de l’àmbit jurídic i un representant de la CEE i un altre de la CONFER. La Comissió podrà convocar un representant de les víctimes o de les associacions que treballen amb víctimes.

La Comissió recollirà tota la informació ja elaborada per les persones que han atès aquesta víctima, per a no revictimitzar. Amb totes les dades, la Comissió oferirà un informe dels casos presentats, que se circumscriuen a aquells que no poden ser jutjats per la defunció del victimari o per la prescripció del delicte.

La Comissió, amb l’ajuda de la Vicesecretaria per Afers Econòmics, elaborarà un possible barem o sistema de valoració dels danys i perjudicis patits. Per això es tindran en compte els barem proposats per la llei civil i els criteris orientadors d’altres Conferències episcopals de l’entorn.

Paraules de cloenda de Mons. Luis Argüello

L’Assemblea Plenària ha finalitzat amb una sessió de cloenda en la qual el president de la Conferència Episcopal ha assenyalat que l’aprovació d’aquests documents suposa una crida a la conversió, a la comunió, del que hem rebut del senyor de la creu».

Mons. Argüello ha recordat que en aquests anys s’han posat en marxa gairebé 300 oficines a les diòcesis i a les congregacions religioses. Moltes d’elles, ha precisat, han fet el pas de ser també oficines que acompanyen en la prevenció, la formació i la reparació.

Mons. Argüello ha precisat que el PRIVA que s’ha aprovat aquest matí «no significa el començament d’aquest treball» perquè, «ja portàvem temps treballant». Però «crèiem convenient dotar-nos de criteris comuns». També ha precisat que aquest Pla és subsidiari per a «quan s’han acabat les vies judicials.

L’Església, ha afirmat «manté la porta oberta per a escoltar les víctimes». Amb aquest Pla, volem escoltar i acompanyar-les. A més, ha demanat respecte a la societat i a les administracions públiques perquè l’Església a Espanya «té les seves regles de funcionament».

«No firmem un decret que obligui”, ha precisat, sinó “uns criteris de comunió perquè les persones que creguin que han de ser reparades puguin acudir a cada diòcesi i cada congregació o també acudir a una comissió assessora perquè les ajudi».

El president ha assenyalat que aquest compromís «decidit d’acompanyar i reparar» brolla de la responsabilitat moral i del dolor que «acollim com a propi».

A més, ha demanat perdó a les víctimes i respecte pel seu propi. «El que avui hem aprovat –ha conclòs- no ha suposat el començament del treball de l’Església a Espanya a l’hora d’abordar la problemàtica de les víctimes d’abusos, però tampoc és el final». L’Església «té les portes obertes per acollir els qui vulguin venir a casa nostra. La resposta de l’Església vol anar més enllà del que la legalitat ens demana».

Paraules del president de la CONFER

Després d’unes paraules d’agraïment del Nunci, el president de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, OP, també ha assenyalat que l’Església treballa, «per la seva solidaritat amb el patiment», des de fa diversos anys pel que fa als abusos sexuals a menors. Però avui, l’Església en el seu conjunt «fa un pas gran a Espanya». Una mostra «pública i visible», d’un discerniment comú. Sense perdre l’objectiu, que són les víctimes, «elles són el centre de la nostra feina».

També ha destacat que encara queda molta feina per fer, «però ja partim d’una base molt desenvolupada i viscuda en comunió».

Trobada de final de curs de la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar

El divendres 5 de juliol passat, va tenir lloc, al bisbat de Tortosa, la reunió de cloenda del curs de la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar de Catalunya (CIAS). El bisbe d’aquesta diòcesi, Mons. Sergi Gordo, que és el President de la CIAS, va acollir els delegats dels diferents bisbats catalans.

La trobada s’inicià amb un recorregut pel palau episcopal i les seves singularitats arquitectòniques i artístiques. Després d’un cafè i la presentació dels treballadors del bisbat de Tortosa, va tenir lloc la reunió mixta (presencial i on-line) per abordar els diferents temes de revisió i programació del curs vinent.

Després de la pregària inicial, cada delegat va exposar les realitats de l’Apostolat Seglar del seu bisbat i les finalitats de cada delegació. Cal tenir present com a  objectius, la formació, l’organització i el testimoniatge dels laics del bisbat, tot i que cadascun d’ells ho fa d’una manera particular.

Es va valorar molt positivament tant la Trobada sobre Primer Anunci a Madrid com la Trobada d’Apostolat Seglar Interdiocesana que tingué lloc a Tarragona el mes de març.

Seguidament, es va plantejar el curs vinent que vindrà marcat per temes com el Sínode, el Jubileu, el Congrés de les vocacions, i els objectius i plans pastorals de cada diòcesi. Se segueix col·laborant amb el treball posterior al Congrésde laics organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola i es proposa reflexionar sobre la presència laïcal en la vida pública.

D’altra banda, es va concretar la data i el lloc de la propera Trobada Interdiocesana. Serà el dissabte, 8 de març de 2025, a Montserrat, amb motiu de la celebració del seu Mil·lenari.

Després d’un dinar de germanor, es va cloure la trobada amb la celebració de l’Eucaristia a la Catedral de Tortosa, més concretament, a la capella de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la capital del Baix Ebre.