Nous ingressos de catecúmens a la nostra diòcesi

El proper diumenge 3 de desembre, primer Diumenge d’Advent, a la Casa de l’Església es reuniran els joves i adults cridats al catecumenat de les parròquies de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, de Sant Cristòfol de la Granada, de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei, dels Sants Just i Pastor de Sant Just Desvern, de Santa Eulàlia d’Esparreguera, de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Sant Joan Despí i de Sant Esteve de Cervelló. En primer lloc, aquests candidats, juntament amb els seus garants, com són els seus acompanyants dins el procés catecumenal, rebran una catequesi a la Casa de l’Església i així coneixeran quines eren les seves motivacions per demanar el baptisme i despès se’ls recordarà el do de la fe, posant de relleu la figura d’Abraham.

A continuació, es traslladaran a la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, on ingressaran en el catecumenat mitjançant el ritu d’ingrés. Aquesta celebració tindrà lloc en el marc d’una Eucaristia presidida pel bisbe Agustí. Un dels moments més significatius serà el lliurament a cadascú dels candidats del llibre dels evangelis.

Benito Menni CASM Germanes Hospitalàries obté el Segell internacional d’Excel·lència EFQM 600

Benito Menni CASM Germanes Hospitalàries ha obtingut recentment el Segell EFQM 600, un reconeixement internacional que concedeix el Club Excelencia en Gestión com a representant a l’Estat espanyol de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). L’acte de lliurament d’aquest guardó tindrà lloc el 4 de desembre a la seu de l’entitat ubicada a Sant Boi de Llobregat.

Després d’un procés d’avaluació exhaustiu realitzat per pels auditors del Club Excelencia en Gestión, s’ha reconegut a Benito Menni CASM per consolidar-se com a una organització referent en gestió innovadora, sostenible i excel·lent. Els principals conceptes que el Model EFQM avalua i mesura  són el propòsit i l’estratègia; la cultura i lideratge de l’organització; la proposta de valor davant la societat, davant els usuaris i davant de tots els grups d’interès; l’orientació cap als resultats; la gestió per processos i resultats; el desenvolupament i implicació de les persones; i el procés continu d’aprenentatge, innovació i de millora.  

D’acord amb les dades del Club Excelencia en Gestión, actualment a l’Estat espanyol hi ha 12 organitzacions del sector salut amb un Segell EFQM 600 o superior, esdevenint Benito Menni la primera especialitzada en Salut Mental en aconseguir-lo.  

La Delegació de Missions participa en la Trobada de nous delegats diocesans a nivell de tot l’Estat

El 15 i 16 de novembre passat, a Madrid, es va celebrar la reunió dels nous delegats diocesans de Missions i directors diocesans d’Obres Missionals Pontifícies (OMP) convocats per José Maria Calderón, president estatal d’OMP, en la qual hi va assistir la nostra delegada, la Gna. Gràcia.

Des de la Comissió Episcopal per les Missions de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) es va comentar tot el que comporta aquesta missió i van informar del que serà la tasca de tots els delegats i delegades de les diòcesis de l’Estat, així com també la forma de dur-les a terme.

En la trobada estatal, van assistir, a banda de la delegada de la nostra diòcesi, la Gna. Gràcia; els delegats de Tarragona i Solsona.

Cal destacar les visites presencials que van realitzar tots els nous delegats a les seus de la Conferència Episcopal Espanyola i a les Obres Missionals Pontifícies, aquesta última amb un diàleg profitós amb les diferents persones que allà hi treballen: secretaria general, equips de comunicació, de relacions institucionals, de campanyes missioneres, i  de logística.

Tal com ens recorda la nostra delegada de missions, la Gna. Gràcia, “tots podem fer aquest servei a l’Església amb alegria i disponibilitat”.

Trobada arxiprestal del Garraf i 17 noves confirmacions d’adults

El diumenge 26 de novembre passat, a la tarda, va haver-hi la Trobada Arxiprestal del Garraf, a la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, en la qual hi van assistir 150 persones. Es va treballar el 1r Moment de l’Objectiu Diocesà: “Som cridats. Cridats a ser poble”. D’aquesta manera, es va seguir tota la dinàmica de la trobada de preveres de la diòcesi que va tenir lloc fa uns dies a Vilafranca del Penedès. A continuació, el vicari episcopal, Mn. Xavier Aymerich, va celebrar l’Eucaristia en la qual 17 adults van rebre la confirmació.

Aquesta trobada és un pas més en la sinodalitat de la qual totes les parròquies del nostre bisbat hi treballen.

Missatge de la Conferència Episcopal Espanyola davant la situació social i política a l’Estat espanyol

Davant la situació social i política a l’Estat espanyol, els bisbes reunits en assemblea plenària de la Conferència Episcopal, compartim la preocupació que susciten l’actual polarització ideològica, la crispació social i els episodis de desacord. Inspirats en els principis de la Doctrina Social de l’Església, fidels a la nostra missió que ens convida a oferir una orientació moral, il·luminar les consciències i impulsar la recerca de solucions als desafiaments del moment actual, volem compartir amb el Poble de Déu i la societat espanyola, la següent reflexió:

Benet XVI, citant el Concili Vaticà II, afirma que «l’Església no té solucions tècniques per oferir i no pretén de cap manera barrejar-se amb la política dels Estats. Això no obstant, té una missió de veritat per a complir en tot temps i circumstància en favor d’una societat a la mesura de l’home, de la seva dignitat i de la seva vocació» (Caritas in veritate, 9). Com afirma l’Evangeli, «la veritat us farà lliures» (Jn 8,32).

El papa Francesc, amb la imatge del poliedre, ens parla d’«una societat en què les diferències conviuen complementant-se, enriquint-se i il·luminant-se recíprocament… perquè de tothom es pot aprendre alguna cosa, ningú no és inservible, ningú no és prescindible» (Fratelli tutti, 215). Així se’ns anima a viure la comunió en la diversitat. Això comporta fomentar la cultura del trobament, és a dir, buscar punts de contacte, estendre ponts, i projectar una cosa que inclogui tothom (cf. FT, 216).

La trobada i la concòrdia continuen sent possibles

La Conferència Episcopal Espanyola, al document titulat Orientacions morals davant la situació actual d’Espanya, aprovat l’any 2006, afirmava que és «absolutament necessari que sigui perfectament respectat el funcionament recte de les diferents institucions. Per a la garantia de la llibertat i de la justícia, és especialment important que es respecti escrupolosament l’autonomia del Poder Judicial i la llibertat dels jutges» (n. 61).

Volem encoratjar un diàleg social entre totes les institucions que cultivi l’escolta i eviti posicions inflexibles i excloents. Els acords han de respectar la dignitat de la persona, el bé comú i els principis de subsidiarietat i de solidaritat. Aquests principis han de realitzar-se en el marc de l’ordenament jurídic propi de l’Estat de Dret que ens hem donat els espanyols a la Constitució de 1978, que va culminar la Transició. La nostra Carta Magna consagra la separació de poders i la llibertat i igualtat de tots els ciutadans, alhora que garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, recollit al seu art. 2, vetllant per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol (cf. art. 138).

La Bona Notícia de Jesucrist ens crida a ser fills del mateix Pare que fonamenta la fraternitat (cf. Mt 23,8-9). Això ens compromet a tots a actuar en consciència per la veritat i el bé del proïsme, a treballar amb esperança en favor de la trobada en la convivència pacífica i el respecte mutu, excloent tota violència, cultivant el perdó cristià i la reconciliació, i estimulant l’exercici de la caritat social i política.

Elevem la nostra pregària al Senyor perquè acreixi en nosaltres la convicció que la concòrdia i la comunió continuen sent possibles.

Madrid, 24 de novembre de 2023 -MISSATGE SIGNAT PELS BISBES DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA-

Nou Catecisme d’adults: “Cerqueu al Senyor”

L’Editorial EDICE ha publicat el catecisme d’adults: «Cerqueu al Senyor», que ja fou aprovat per l’Assemblea Plenària de la CEE de novembre de 2022. Des del secretariat de la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat presenten aquest nou Catecisme, enfocat al catecumenat i la reiniciació cristiana d’adults. Amb la publicació, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) completa l’edició dels documents de fe.

La Conferència Episcopal Espanyola ofereix a l’Església de tot l’Estat un nou document de fe. Es tracta del Catecisme per a Adults anomenat “Cerqueu al Senyor”. D’aquesta manera culmina amb aquest Catecisme la resposta dels bisbes espanyols a la petició de sant Joan Pau II a la constitució apostòlica Fidei Depositum, on demanava que cada Conferència Episcopal pogués fer arribar a tots, petits i grans, el contingut del Catecisme de l’Església Catòlica, tenint en compte les diverses situacions i cultures. Així, els Catecismes publicats, i que s’utilitzen a les comunitats cristianes del nostre país, són ‘La meva trobada amb el Senyor’, per despertar la fe dels més petits amb les seves famílies; ‘Jesús és el Senyor’, per a la infància; ‘Testimonis del Senyor’, per a la catequesi amb adolescents i joves; i, ara, ‘Cerqueu al Senyor’, per als adults.

“Cerqueu el Senyor” és un document que conté la fe de l’Església que es transmet a la catequesi d’iniciació cristiana amb adults, per tal que sigui acollida en els seus cors i els ajudi en el seu procés espiritual fins a madurar la fe i la conversió. Aquest Catecisme no conté una lletra morta del passat, sinó l’experiència de la fe de l’Església que es lliura al catecúmen o catequitzant perquè, un cop s’hagi trobat amb el Senyor, la pugui acollir, il·luminar la vida i donar una resposta a Jesucrist. Així, l’Esperit Sant edificarà un cristià per la catequesi i la celebració litúrgica, amb el suport del Catecisme “Cerca al Senyor”.

Per què ara aquest Catecisme?

Sens dubte que els destinataris adults de les nostres catequesis no tenen la mateixa mentalitat que els que van viure en dècades precedents, el context en què viuen és nou, la realitat social i cultural de què participen els demana una resposta senzilla i clara als plantejaments de sempre, als seus dubtes i inquietuds. Per tant, aquest nou catecisme busca ajudar en el procés d’iniciació cristiana aquells que, havent-se trobat amb Crist, l’estimen, volen seguir-lo, conèixer-lo i imitar-lo, volen aprendre a ser cristians guiats per la mare Església present a cada comunitat cristiana. “Busqueu el Senyor” és un nou Catecisme per a un nou temps, que respon a les necessitats de l’home i la dona de l’avui, amb el llenguatge que entenen.

Qui en són els destinataris?

La catequesi amb adults, al servei de la qual neix aquest catecisme, té dos destinataris fonamentals. D’una banda, aquells que fan el catecumenat baptismal, és a dir, els que s’estan iniciant com a deixebles de Crist per rebre els sagraments de la iniciació cristiana. D’altra banda, els qui ja estan batejats i ara desitgen revitalitzar la seva fe, bé perquè la necessiten consolidar i madurar, bé perquè es van allunyar de Crist i de l’Església, i desitgen tornar a la vida cristiana. Al subtítol del Catecisme s’assenyala obertament els qui són els seus destinataris: “Catecisme per al catecumenat d’adults i per a la revitalització de la vida cristiana”.

Jornada Interdiocesana de Pastoral de la Salut al Seminari Conciliar de Barcelona

Aquest dissabte 25 de novembre, al Seminari Conciliar de Barcelona, tindrà lloc la Jornada de Pastoral de la Salut organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) . Cal omplir el formulari i adjuntar el comprovant d’haver fet l’ingrés dels 15 euros de la inscripció.

HORARI
9.30 h

Inscripció i lliurament del material

10.00 h

Pregària i obertura de la jornada
Mn. Joan Bajo Llauradó, director del SIPS
Dra. Carmen Benito Sevillano, directora del Secretariat diocesà de Pastoral de la Salut de Barcelona

10.15 h

Ponència: Acompanyament als pacients en Salut Mental des de la humanització
Sr. Alejandro Rocamora Bonilla, psiquiatra. Professor col·laborador de la Fac. de Psicologia de UPC i del CEHS. Soci Fundador de la Societat Espanyola de Suïcidologia.

11.30 h

Cafè-Break

12.00 h

Ponència: Acompanyament espiritual i pastoral en la Salut Mental
Sr. Gerardo Dueñas Pérez, sotsdelegat de Pastoral de la Salut de l’Arquebisbat de Madrid. Capellania Hospital Psiquiàtric de Madrid. Direcció de la Comissió de Salut Mental de la CE

13.30 h

Cloenda.
Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa i responsable de la Pastoral de la Salut de la Conferència Episcopal Tarraconense

La transferència s’ha de fer al compte corrent de Banc de Sabadell ES38 0081 0088 1500 0264 3973. Per fer la inscripció cal clicar en les lletres blaves del fulletó on posa “Jornada SIPS”.

Raquel Avilés, treballadora social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat:  “Jo no he viscut el curs de DSE com una aplicació, sinó com una guia de camí”

El 6 i 13 de novembre passat, es va fer, en dues sessions, a la Casa de l’Església, la formació de Doctrina Social de l’Església (DSE) per persones contractades de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. D’altra banda, es van fer quatre sessions per persones voluntàries a Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sant Sadurní d’Anoia i Sitges. A continuació, us oferim una entrevista que li hem fet a la Raquel Avilés, treballadora social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

Com explicaries què és la Doctrina Social de l’Església (DSE)?

La DSE és una doctrina concreta que sorgeix a finals del segle XIX com a resposta a la necessitat de promoure unes actituds cristianes davant les noves problemàtiques socials sorgides de la revolució industrial, i que al llarg del temps ha cercat noves respostes a noves preguntes en el camp social.

Per a mi, la DSE ha d’estar viva i d’anar-se reescrivint per adaptar-se i donar resposta a la realitat de cada moment. Cada document l’hem d’entendre des de la realitat del moment en el qual va ser escrit.

Els documents de la DSE han de ser la brúixola que faci de paraigües i de brúixola de les nostres accions com a cristians, sent una de les potes dels fonaments de la nostra Església. 

La DSE són els documents en els que hem d’arrelar la nostra acció per que aquesta doni els fruits que fonamenten la nostra Església.

Quins apartats del Compendi vau tractar?

Només vam fer 6 hores de formació, per tant se’ns va plantejar 4 sessions:

-L’amor de Déu com a punt de partida de la DSE

-La missió de l’Església i la doctrina social

-La persona al centre i els seus drets

-Uns principis per la vida de cada dia

Creus que té aplicació directe a la vida quotidiana? Per què?

Jo no ho visc com una aplicació sinó com una “guia de camí” que porto amb mi tant en la meva vida com en el meu treball a Càritas, i impregna i fonamenta la meva acció en tots els camps de la meva vida, tant que la personal i la professional es retroalimenten fent-se més fortes la una a la altra, i en molts casos fent-se només una. Els documents de la DSE em serveixen per fonamentar i donar força a les meves accions.

A dia d’avui la meva quotidianitat en la seva globalitat parteix i actua des de la fe, el Compendi i totes les encícliques i documents que queden per escriure i es facin des del fangar, tocant la realitat i no oblidant a les persones que pateixen em seran documents guia importants en la meva vida.

Quins trets i/o idees destacaries si haguessis de fer tres titulars? 

Hi ha moltes idees que volten pel meu cap i cor després d’aquesta formació, però en comparteixo tres que ressonen amb més força:

“Salvar TOTA persona i a TOTA LA PERSONA”

“Quan posem a la persona al centre de la nostra acció, on quedem nosaltres?”

“Com a imatge de Déu la persona és algú (no alguna cosa o problema…) capaç de comunió amb Déu i amb els altres.  

Quina valoració en fas de la jornada?

Crec que les quatre sessions de la formació van estar ben pensades i plantejades, des del seu inici mossèn Ramon va fer aterrar el compendi en la nostra vida com a persones cristianes i en la nostra tasca com a Càritas. Vam ser un tastet de la DSE, per fer-nos obrir gana, espero, per a futures formacions.

El vaig viure com un moment d’aturada, de tornar a la font, omplir la cantimplora i continuar el camí. 

El papa Francesc prega per Ucraïna i l’Orient Mitjà: “Les guerres només produeixen patiment”

El papa Francesc, una vegada més, en la seva salutació després de l’audiència general d’aquest dimecres, 22 de novembre, torna a fer una crida a la pau per “l’estimat poble d’Ucraïna, la turmentada Ucraïna, Israel i Palestina”.

El papa Francesc ha parlat després de les trobades que va tenir abans de l’audiència amb una delegació de familiars israelians dels ostatges a Gaza i una de palestins que tenen familiars a la mateixa Gaza i que viuen sota els bombardejos.

“Ells pateixen molt i he sentit com tots dos pateixen: les guerres provoquen això, però aquí hem anat més enllà de les guerres, això no és fer la guerra, això és terrorisme”, ha apuntat el Sant Pare.

Es resa molt per la pau

Avancem per la pau, “recen per la pau, resen molt per la pau”, ha demanat novament el papa Francesc, invocant que el “Senyor posi allà la seva mà, que el Senyor ens ajudi a resoldre els problemes i no a seguir endavant amb les passions que al final maten tothom.” L’oració és per tots dos pobles, el palestí i l’israelià, “perquè arribi la pau”.

Trobades amb israelians i palestins

El papa Francesc, com va confirmar fa pocs dies el director de la Sala de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni, ha rebut aquest dimecres 22 de novembre, en dues trobades separades, “de caràcter exclusivament humanitari”, com va explicar el mateix Bruni, les dues delegacions d’israelians i palestins per a un gest de “proximitat espiritual al patiment de cadascú”.

Hi ha algun jove o d’alguna altra edat que tingui vocació al sacerdoci?

El proper dijous 30 de novembre, a les 18.30 h, i com cada darrer dijous de mes, tindrà lloc la Pregària Vocacional a la Catedral de Sant Llorenç. Un cop hagi finalitzat la pregària, i amb motiu de la ‘Cadena de Pregària per les Vocacions’, es convida les persones que tinguin algun tipus d’inquietud i interessades en la vida sacerdotal o religiosa, que assisteixin a l’espai vocacional, amb la presència del bisbe Agustí, que se celebrarà, a les 19.30 h, a la Casa de l’Església. Seguidament, es farà un sopar gratuït per totes les persones que hagin compartit la jornada.