La Missa Crismal, crida a ser Església 

El proper diumenge és el Dia dels Rams, estem a les portes de la Setmana Santa, on recordem els misteris principals de la fe cristiana.

I al bell mig d’aquesta setmana, el dimecres 5 d’abril, a les 11 h, la Catedral de Sant Llorenç acull la celebració de la Missa Crismal, a la qual tots els preveres i diaques de la diòcesi són convocats. Enguany de manera especial, en fidelitat a la crida a la sinodalitat, el bisbe s’ha adreçat també a tot el poble de Déu i l’ha convidat a participar en la missa crismal com a manifestació privilegiada de l’Església. «Ha estat l’Esperit qui ens va fer Església particular —ha escrit en una carta adreçada als consells parroquial i arxiprestals— i que avui continua cridant-nos per tal de reviure litúrgicament el que som.» I afegeix: «Tots els que representeu dons i carismes diversos sou especialment convidats com a testimonis i companys de camí dels ministres ordenats, tot pregant per ells i amb ells.» 

Aquell dia, aquella celebració, serà l’ocasió per recordar també aquells ministres ordenats de la nostra diòcesi que celebren el seu aniversari d’ordenació:

Mons. Agustí Cortés, 25 anys de bisbe. 

Mons. Manuel Nin, osb, 25 anys de prevere. 

Mn. Ricard Hernández, 25 anys de prevere. 

Mn. Javier Sánchez, 25 anys de prevere. 

P. Lluís Juanós, osb, 25 anys de prevere. 

P. Miguel ángel Calavia, sdb, 50 anys de prevere. 

P. Agustín Giménez, sf, 50 anys de prevere. 

P. Pedro Mejías, sf, 50 anys de prevere. 

L’Església s’equipara a les entitats sense ànim de lucre

En el dia d’avui s’ha fet pública una nota conjunta del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i la Conferència Episcopal Espanyola en relació a les exempcions que afecten a les Contribucions Especials i a l’Impost sobre Construccions, Instalacions i Obres (ICIO). A partir d’ara l’Església pagarà aquests impostos i d’aquesta manera s’equipara a la resta d’entitats sense ànim de lucre.

El text de la nota diu així:

Fruit del treball conjunt entre el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i l’Església catòlica en matèria de fiscalitat, el Govern d’Espanya i la Conferència Episcopal Espanyola, amb el consentiment de la Santa Seu, han arribat a un acord pel qual es tramita davant la Santa Seu la renúncia a les exempcions, derivades dels Acords, que afecten les Contribucions Especials i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

A aquest efecte, el Govern procedirà a la derogació de l’Ordre ministerial de 5 de juny de 2001 del Ministeri d’Economia i Hisenda on es regula la inclusió de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICO) a l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics.

L’acord es desenvolupa amb la voluntat compartida entre el Govern d’Espanya i la Conferència Episcopal Espanyola d’equiparar el règim fiscal de l’Església catòlica amb les entitats sense ànim de lucre, d’acord amb el principi de no privilegi i no discriminació.

Avui es fa efectiu aquest acord mitjançant el bescanvi de notes corresponent entre el Govern i la Nunciatura Apostòlica.

Acord amb l’ Ajuntament de Gavà sobre el Centre Cultural.

  • El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i l’Ajuntament arriben a un acord perquè la propietat de l’equipament passi a ser municipal durant el 2023.
  • El Centre Cultural es modernitzarà i recuperarà el paper d’espai promotor de l’activitat d’oci cultural.

L’Ajuntament de Gavà i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat han arribat a un acord mitjançant el qual el Centre Cultural ubicat al carrer de Sarrià passarà a ser de propietat municipal i, per tant, es recuperarà per a ús de la ciutadania. L’adquisició de l’edifici i tot el recinte que ocupa es formalitzarà dins d’aquest any 2023, després que els darrers mesos ambdues institucions han estat treballant per establir els termes de l’acord i així poder recuperar els usos culturals i cívic de l’equipament.

La situació i el futur del Centre Cultural era sense dubte una situació que preocupava a l’Ajuntament i amoïnava una gran part de gavanencs i gavanenques, que mantenen vincles personals i emocionals amb aquest espai, que durant més de 65 anys ha vist passar persones, entitats i activitats estretament lligades a la vida cultural, associativa, recreativa, parroquial i eclesial de la ciutat.

Ajuntament i Bisbat volen posar en valor el paper que el Centre Cultural ha tingut històricament a Gavà, i comparteixen la conveniència de reobrir-lo a la ciutadania. Ambdues institucions expressen el desig de fer una societat més justa, on totes les persones puguin gaudir de l’educació, del benestar i del lleure cultural que mereixen, i fan una opció clara per la continuïtat de la cultura en sentit ampli i de la cultura popular en particular, la seva conservació i projecció, i el paper que hi juguen les entitats i els moviments socials que busquen el mateix propòsit. Així mateix, manifesten el desig que la voluntat i el llegat de la senyora Àngela Roca no es perdi i quedi respectat. La recuperació del Centre Cultural i el seu retorn a la ciutadania mitjançant la propietat de l’Ajuntament, així com l’adopció d’un model de gestió municipal, formen part d’aquest camí a recórrer.

Per concretar aquesta actuació, l’Ajuntament abonarà el pagament al Bisbat en un total de sis anys, de manera que la inversió es podrà assumir amb tota normalitat dins de la gestió financera municipal i no suposarà ampliar la ràtio d’endeutament, ja que la despesa es gestionarà dins del pressupost ordinari.

El Centre Cultural es troba tancat des del 2020, a causa de les mancances de l’estat de conservació de l’edifici i diferents perills de despreniment dels sostres que podien posar en perill la integritat de les persones i entitats usuàries. La qualificació urbanística vigent de la parcel·la que ocupa és d’equipament cultural i educatiu, i és voluntat del govern municipal que continuï sent així. Una vegada es concreti l’adquisició, s’iniciarà un procés d’actualització de l’equipament, adaptació a les noves normatives i avaluació de les necessitats, que conclourà amb una rehabilitació total que el modernitzi.

Història del Centre Cultural de Gavà

El Centre Cultural ha estat un espai molt important per a la parròquia de Gavà, i per extensió per la societat gavanenca. La història moderna de Gavà va molt lligada a l’obertura de la fàbrica Roca Radiadors l’any 1917, que va suposar un gran impacte econòmic i social per a la ciutat. Acabada la Guerra Civil, els germans Roca, representats per la “senyora Angeleta” -apel·latiu afectuós amb el que es coneixia la senyora Àngela Roca Soler-, van dur a terme una extensa obra social que va incidir en la represa cultural i associativa del municipi. En la postguerra, lligat a la parròquia de Sant Pere, existia el Patronat Catequístic que acollia diverses activitats de caràcter cultural i esportiu. Amb el temps, aquest va esdevenir insuficient per acollir les activitats que s’hi feien.

Amb l’objectiu de construir un nou centre parroquial, l’any 1951 la senyora Àngela Roca va vendre el solar  que avui ocupa el Centre Cultural, al carrer Sarrià, al llavors Bisbat de Barcelona. I posteriorment el Bisbat de Barcelona va fer construir el Centre Cultural, encarregat a l’arquitecte Ramon Bayó Samsó, cedint la seva gestió a la Parròquia de Sant Pere de Gavà.

El Centre es va inaugurar el 24 de febrer de 1952, sota la direcció de la parròquia de Sant Pere de Gavà, i es va constituir una junta directiva formada per un president, un vicepresident, un secretari, diversos vocals i, com a fundadora i vicepresidenta honorària, la senyora Àngela Roca.

El Centre Cultural va heretar entitats del Patronat Catequístic, com el grup de teatre o l’equip de bàsquet  -que entrenava a la pista poliesportiva del pati-, i en va acollir de noves, com la Sociedad Colombofílica, el grup d’escacs, l’equip de tennis taula o l’Agrupació de cinema amateur. Els caps de setmana s’hi projectaven pel·lícules, fins i tot van organitzar-se sessions de cinefòrum. A l’escenari del Centre Cultural van tenir cabuda nombrosos espectacles, com actuacions teatrals, festivals escolars o el grup benèfic Art i Caritat. Posteriorment, va acollir diferents entitats de cultura popular, com l’Esbart Bruguers i els Bastoners de Gavà, diferents grups teatrals, i més recentment  altres entitats com la Casa de Andalucía.

La propietat de l’edifici i del solar del Centre Cultural, des de la compravenda a la senyora Àngela Roca, ha estat sempre de l’Arquebisbat de Barcelona, avui substituït pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i la gestió, a càrrec de la parròquia de Sant Pere de Gavà. Tot i això, ja en democràcia, s’han produït col·laboracions amb l’Ajuntament. L’any 1991 es va signar un conveni  entre el Centre Cultural, representat per mossèn Jaume Bogunyà com a rector de la parròquia de Sant Pere de Gavà, i el Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Gavà, pel qual el Centre cedia les seves instal·lacions per realitzar espectacles i conferències.

Des d’aleshores, l’ús del Centre Cultural ha estat vinculat a entitats i s’ha dut a terme de manera consensuada entre la Parròquia de Sant Pere i l’Ajuntament de Gavà. Va ser tal la col·laboració, que l’any 2015 l’Ajuntament va finançar, a través d’un ajut de 90.000 euros de la Diputació de Barcelona i mitjançant un conveni amb la Parròquia, l’adequació de tot el sistema elèctric, una actuació necessària per garantir la continuïtat i la seguretat de les activitats d’entitats culturals.

L’any 2020, va haver de quedar clausurat i es van deixar de fer activitats per motius de seguretat.

Renovem l’acte de consagració a la Mare de Déu

Després de la catequesi del dimecres 22 de març, el papa Francesc va fer una crida a cada creient  i comunitat  a renovar l’acte de consagració al Cor Immaculat de Maria d’ara fa un any

El bisbe Agustí i tota la diòcesi ens unim al Papa en aquesta intenció per la unitat i la pau, com ja vam fer el 25 de març de 2022, quan el bisbe va presidir, a la capella de la Casa de l’Església, l’eucaristia i laudes amb la Cúria diocesana, unint-s’hi amb la pregària de consagració. També el diumenge 27 de març de 2022, es va recordar l’acte de consagració al cor de Maria, durant l’eucaristia de les 19h a la Catedral. 

Paraules del Papa Francesc després de la catequesi: 

“El dissabte se celebrarà la Solemnitat de l’Anunciació del Senyor i el pensament ens mena al 25 de març de l’any passat, quan, en unió amb tots els bisbes del món, es van consagrar l’Església i la humanitat, en particular Rússia i Ucraïna, al Cor Immaculat de Maria. No ens cansem d’encomanar la causa de la pau a la Reina de la pau. Per això vull convidar cada creient i comunitat, especialment els grups de pregària, a renovar cada 25 de març l’acte de consagració a la Mare de Déu, perquè Ella, que és Mare, pugui custodiar tothom a la unitat i a la pau. 

I no ens oblidem, aquests dies, de la martiritzada Ucraïna, que pateix tant”. 

Amb tu per la vida, sempre

El proper 25 de març, solemnitat de l’Anunciació del Senyor, celebrem la Jornada per la Vida. Aquest any amb el lema “Amb tu per la vida, sempre”.

Aquest dia l’Església celebra el misteri de l’encarnació, quan el Verb de Déu va assumir, per amor, la nostra naturalesa humana per portar-la a plenitud». Així ho recorden els bisbes de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida al seu Missatge per a aquesta Jornada.

A més, “inviten a acompanyar la vida humana, la vida de cada persona, en totes les fases de la seva existència, des de la seva concepció fins a la seva mort natural, augmentant les cures quan la vida és més vulnerable”. I enumeren les vides “que han de ser acompanyades”, tenint present l’inici i el final de la vida, sense oblidar l’acompanyament a refugiats i immigrants, la salut mental i l’ancianitat.

Conclouen el seu missatge demanant a “Maria Santíssima, Mare de la Vida, que infongui en nosaltres un amor concret i creatiu per instaurar la cultura de la vida, acompanyant i acollint cada persona”.

La joventut diocesana a Vilafranca del Penedès

El dissabte 18 de març,  Vilafranca va acollir la Trobada Diocesana de Joves  sota el lema: “Som testimonis”.

Enguany, la intenció era que adolescents i joves entre 14 i 30 anys s’apleguessin per fer camí junts cap a la Jornada Mundial de la Joventut, la JMJ, que aquest any tindrà lloc a l’agost a Lisboa.

I van anar fent camí recorrent Vilafranca alhora que desenvolupaven diferents activitats. L’església de la Mare de Déu de Montserrat, l’ermita de Sant Pau,  el paratge de les Clotes, el Col·legi Sant Ramon de Penyafort, la basílica de Santa Maria i l’església de Sant Francesc d’Assis van ser els llocs que van acollir als joves a la seva Trobada, amb diferents dinàmiques, tallers i l’eucaristia final, presidida pel bisbe Agustí Cortés i concelebrada per diversos preveres de la diòcesi.

La delegació de joves vol fer una avaluació de la jornada. Per comptar amb tots els participants, demanen i agraeixen que contestin una enquesta que han elaborat.

Accés a l’enquesta.

Aixeca’t i posa’t en camí

Aquest any celebrem el Dia del Seminari amb el lema: Aixeca’t i posa’t en camí.

Tota l’Església és convidada avui a aixecar-se i posar-se en camí, també pel que fa a les vocacions sacerdotals. Tots els batejats som cridats a comprometre’ns en el treball i en la pregària perquè «l’amo dels sembrats hi enviï més segadors» (Mt 9,38).

Les vocacions al ministeri ordenat són responsabilitat de tots. Tant és així que una comunitat viva, ben arrelada en Jesucrist i caminant a la llum del seu Evangeli, és la millor terra perquè hi puguin germinar els futurs preveres. Les vocacions es desvetllen, s’acompanyen i es discerneixen en el sí de les comunitats cristianes. D’aquí la importància de prendre’n consciència i d’aixecar-nos. Ens aixequem i posem en camí?

A més de l’acompanyament, és fonamental la implicació del Poble de Déu amb el testimoni i  la pregària. Per això, els seminaristes del Seminari Conciliar de Barcelona, on es preparen al sacerdoci els seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, ens conviden a la Pregària Vocacional el proper divendres 17 de març a las 19 h. Serà una pregària vocacional especial a la capella del Seminari Conciliar i amb el testimoni d’un dels seminaristes.

Vegeu els materials preparats per al Dia del Seminari a la secció recursos de la pastoral vocacional del nostre web. També vegeu el número especial Full Dominical del diumenge 19 de març.

10 anys compartint esperança

Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat celebra en aquest 2023 els 10 anys de la seva creació. Per aquest motiu, al llarg de l’any hi haurà diverses cites en llocs diferents de la diòcesi, per compartir la joia i l’esperança que Càritas intenta transmetre a les persones més vulnerables per a les quals treballa.

La celebració d’aquests 10 anys ha començat amb una eucaristia d’acció de gràcies el 15 de març, el mateix dia que el 2013 se signava el decret de la seva erecció. L’eucaristia, presidida pel bisbe Agustí, es va celebrar a la Casa de l’Esglesia i hi van participar els treballadors i voluntaris de Càritas, a més d’altres persones que van voler sumar-se a la celebració.

D’aquí a un mes, el dissabte 15 d’abril, la cita serà a Montserrat, a partir de les 10 h. i durant tot el dia.

Al mes de juny, el diumenge 4,  a les 19h, a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, hi haurà un acte institucional i un concert, amb els cors Isquione (Vilanova  i la Geltrú) i Bitxac (Sant Pere de Ribes).

Com a cloenda de l’aniversari, s’està treballant per organitzar una jornada familiar de celebració al darrer trimestre, al setembre/octubre 2023, al Baix Llobregat, obert a totes les famílies i persones acompanyades per totes les Càritas del nostre territori diocesà, tot el voluntariat  i tots els professionals.

Conferència Quaresmal del bisbe Agustí

El proper diumenge, 19 de març, a les 17:30 h, el bisbe Agustí pronunciarà la ja tradicional  conferència quaresmal a la Catedral de Sant Llorenç.

Donar un enfocament, aprofundiment i motivació vocacional a tota la participació i missió en la vida eclesial diocesana, és el títol de la mateixa.

A continuació, a les 19 h, presidirà l’eucaristia del IV diumenge de quaresma.

Pensant en els que no es poden desplaçar, es retransmetrà en directe pel canal youtube del bisbat.

“Som testimonis”

Trobada diocesana d’adolescents i joves el 18 de març.

Aquesta iniciativa que reuneix els diversos grups de joves, adolescents, confirmands, etc. torna el proper dissabte 18 de març. Vol ser una fita en el camí que ens porta a la JMJ de Lisboa, al mes d’agost.

L’eix de la trobada serà el testimoniatge de la nostra vida cristiana, que respon a una crida de Jesús, a una trobada amb Ell: ser testimoni d’una crida!

El programa inclou diversos moments i activitats, en diversos indrets de Vilafranca del Penedès, i amb un format itinerant per la vila. L’acollida comença a les 10h a església de la Mare de Déu de Montserrat de l’Espirall i, després d’una petita excursió, dinar i una activitat de tallers, acabarà amb l’eucaristia a les 17.30, a l’església de Sant Francesc, per acomiadar-se a les 19h.

Els tallers tindran temàtiques diverses, des de ciència i fe, a les ecoparròquies, al diàleg interreligiós, ser missioners al tercer món, cultura i art, la vocació ministerial, etc. En tots els tallers podran conèixer el testimoni d’alguna persona, establir un diàleg i tenir un espai de reflexió personal i grupal sobre com vivim i testimoniem cadascú personalment la trobada amb Jesús ressuscitat, com s’alimenta aquesta trobada i com col·laborem a l’acció de l’Esperit Sant.

Més informació i inscripcions al blog.