Infermer o prevere? Totes dues coses

«Déu em crida des de la professió d’infermer; respondre a la crida de ser prevere no ho ha dissociat, sinó que ho ha englobat. Vull viure el meu ministeri des de la perspectiva de cuidar l’altre».

És part del testimoni que Xavier Montané Blázquez, l’últim prevere ordenat a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, va donar en el marc de la pregària vocacional celebrada el 28 d’octubre a la capella del Santíssim de la Catedral de Sant Llorenç, quatre dies després de la seva ordenació sacerdotal.

El “somni” de la vocació del Xavier que comparteix amb nosaltres ens serveix per concloure el mes de novembre i la Cadena de pregària per les vocacions, que enguany portava aquest títol, “El somni de la vocació”.

La GOAC celebra 75 anys i visita el bisbe Agustí

D’esquerra a dreta: Llum Mascaray, Miguel Ángel Hernández, Agustí Cortés i Miguel Romera

El passat 23 de novembre tres membres de la Germandat Obrera d’Acció Catòlica van reunir-se amb el bisbe Agustí, en una estona de diàleg molt enriquidora, propera i profunda. Llum Mascaray i Miguel Romera són membres de la Comissió diocesana de la GOAC de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat i Miguel Ángel Hernández actualment és membre de l’Equip de Pastoral Obrera de Sant Boi de Llobregat.

La coneixença entre el bisbe Agustí i els representants del moviment apostòlic del món obrer fundat pel vilanoví Guillem Rovirosa –actualment en procés de beatificació– ve des de la seva arribada al naixent Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i per això la trobada va ser molt afable, amb l’intercanvi de reflexions, preguntes, informacions, etc al voltant de la vida i les actuacions de la GOAC. La Germandat fa seva la missió de portar el manament nou de Jesús als centres de treball i barris obrers amb els reptes del món actual, essent especialment actius en el sector de la dona i la família obrera i en el de la defensa d’allò públic, com ara el sistema públic de pensions.

En aquest marc, es van repassar les diverses activitats realitzades durant l’any de celebració del 75è aniversari de la GOAC, des de novembre 2020 fins al novembre 2021, destacant en aquest tram final l’eucaristia a la Basílica de Santa Maria del Mar del dia 10 d’octubre.

Pregària vocacional: el somni de la vocació

Avui, a les 18.30h, pregària vocacional a la Catedral de Sant Llorenç.  La Delegació de Pastoral Vocacional organitza cada darrer dijous de mes una pregària vocacional, amb l’exposició del Santíssim, espais de silenci, cants, testimonis i pregària litúrgica de vespres. En aquest curs 2021-2022 es realitzarà a la Catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat.

El testimoni vocacional d’aquesta vegada serà el de la Gna Roselvi Izquierdo, carmelita de San José.

Pots assistir i pregar junts a la Capella del Santíssim de la catedral, o també per streaming, a través del canal de YouTube.

Ingrés al catecumenat

Els catecúmens són les persones que es preparen per a rebre el baptisme cristià, normalment en edat adulta. El diumenge passat, dia 21 de novembre, tres catecúmens de les Parròquies de Sant a Maria de la Palma de Cervelló; de Sant Miquel Arcàngel, de Molins de Rei; i dels Sants  Just i Pastor de Sant Just Desvern van iniciar el catecumenat mitjançant el ritu d’ingrés. Va tenir lloc en el marc d’una celebració de la paraula, presidida pel Bisbe Agustí, a la Casa de l’Església. Durant l’acte, se’ls va fer lliurament a cadascú del llibre dels evangelis.

A aquest ritu van ser acompanyats pels rectors de les seves respectives parròquies, els seus garants, és a dir, els acompanyants en el seu procés catecumenal, i altres fidels de les seves comunitats cristianes. Abans d’aquesta celebració, van rebre una catequesis sobre la fe, posant de relleu la figura d’Abraham, i en un moment d’acollida i diàleg van compartir les seves motivacions per demanar el baptisme i formar part plenament de la família de l’Església.

Els catequistes ocupen Montserrat

SONY DSC

Les XIII Jornades de Formació per a Catequistes s’han celebrat del divendres dia 19 al diumenge dia 21 de novembre a Montserrat, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC). En aquesta edició, tres-cents catequistes es van aplegar per aprofundir en la nova metodologia de catequesi que s’està implementant, centrada en el «fes i confia».

Per explicar aquest nou mètode, les jornades van comptar amb conferències a càrrec de Mons. Antoni Vadell, bisbe president del SIC; Mn. Joan Àguila, director del SIC; Jordi Massegú, responsable de Life Teen Espanya; i el P. Ignasi Fossas, monjo benedictí de Montserrat.

La nova proposta catequètica pretén que els infants experimentin la fe a partir de les seves vivències, el joc i la participació de les famílies. En aquesta mateixa línia, l’abat P. Manel Gasch va animar els catequistes a traslladar «l’experiència personal cristiana» als infants i a les seves famílies.

Durant les jornades es va presentar la nova pàgina web del SIC, un espai on es podran aconseguir diversos materials per a les catequesis, però també per a la formació dels catequistes.

En la jornada de cloenda, el bisbe Agustí Cortés va presidir l’eucaristia, que coincidia amb la festivitat de Jesucrist, Rei de l’univers. Vinculant aquesta celebració, amb l’evangeli del dia i el servei dels catequistes, a la seva homilia el bisbe Agustí va recordar que «la transmissió de la fe no és una qüestió de lliçons o sermons, és una qüestió que “s’encomana”. Jesús, és testimoni de la veritat, més que mestre de la veritat». De tal manera, la invitació que feia als catequistes era la de ser testimonis de la veritat de Jesús, del bé i de la bellesa.

La possibilitat de realitzar enguany aquestes jornades ha estat un motiu de joia afegit, ja que l’any passat no va ser possible per la pandèmia. La delegada diocesana de catequesi de Sant Feliu de Llobregat reconeixia que la Covid-19 ha afectat també a la catequesi i per això, el fet de reunir-se ara a Montserrat ha afegit un valor afectiu vers la Mare de Déu: «Quan els nens es fan mal diuen “mama”; els cristians quan diem “mama” mirem a la Mare de Déu i sota la seva protecció ens hem aixoplugat».

Pregàries d’exèquies dirigides per laics

Des de fa un temps, s’ha identificat la mancança de recursos humans per atendre convenientment les peticions de celebrar una cerimònia religiosa de comiat per a un difunt en alguns tanatoris. Això ha portat a plantejar des del Bisbat de Sant Feliu, la conveniència de realitzar una formació adequada  a tals efectes, adreçada a laics i laiques, que puguin celebrar les exèquies o funerals, a més dels preveres i els diaques, és a dir, dels ministres ordenats.

Per aquest motiu, des de l’Escola Diocesana de Teologia i la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, s’ha elaborat un programa de formació, amb continguts teològics, litúrgics i pastorals, organitzat en quatre sessions entre els mesos de novembre i gener, per tal de capacitar els participants a conduir aquestes celebracions tan importants en el moment de comiat d’una persona, especialment per a la família.

El passat 17 de novembre va tenir lloc la primera d’aquestes sessions, de caràcter introductori, en la qual van participar 12 candidats, provinents de 6 arxiprestats diferents. En acabar aquest curs formatiu, rebran una benedicció i un encàrrec pastoral per començar a desenvolupar aquest servei al si de l’Església.

XV Jornades de formació i animació pastoral a Sant Feliu

Família – Eutanàsia i testament vital – Sínode – Ecologia integral. Aquests són els quatre plats forts que es tractaran a les jornades formatives de la tardor que es realitzaran per a la Vicaria del Llobregat del 22 al 25 de novembre, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, de 21h a 22.30h cada dia.

  • FAMÍLIA. Estem vivint l’Any Família Amoris Laetitia, des del 19 de març 2021 fins al 26 de juny 2022 i el matrimoni de Sant Boi format per Samuel Segura i Laura Orri exposaran el projecte del papa Francesc en Amoris Laetitia el dilluns 22.
  • EUTANÀSIA I TESTAMENT VITAL. Després de l’entrada en vigor de la llei d’eutanàsia, el passat 25 de juny, i a fi de promoure i divulgar una cultura de la vida s’estan realitzant moltes iniciatives per informar i formar al voltant del que és l’eutanàsia, les cures pal·liatives i el testament vital. Clara Gutiérrez, metgessa, especialista en cures pal·liatives, de la comunitat cristiana de Sant Feliu de Llobregat, serà la ponent convidada per tractar aquests temes dimarts dia 23.
  • SÍNODE. Fa poc més d’un mes que el papa Francesc va donar inici al Sínode 2021-2023 a Roma i que va començar la fase diocesana a tot el món. Mn. Joan Peñafiel, vicari episcopal del Llobregat i membre de la comissió diocesana d’acollida del Sínode, parlarà dels tres ítems, comunió – participació – missió, dimecres 24 de novembre.
  • ECOLOGIA INTEGRAL. La conversió ecològica integral està a l’agenda de la societat, de la política i també de l’Església. Carles Armengol, de l’equip d’ecologia de Justícia i Pau, exposarà quin és “El camí Laudato Sì del papa Francesc”, després de sis anys de la publicació d’aquesta encíclica. Serà dijous 25 de novembre.

El mes passat, del 25 al 28 d’octubre, van tenir lloc aquestes Jornades a Vilafranca del Penedès, amb una bona afluència de participants, entorn el centenar cada dia; la ponència de Margarita Bofarull, rscj, sobre eutanàsia i testament vital va ser la més concorreguda, amb l’assistència de 132 persones, el que denota la importància i la bona acollida d’aquestes temàtiques entre els fidels.

Xerrada de Margarita Bofarull, rscj, a Vilafranca del Penedès

III Trobada d’Associacions i fundacions canòniques

Va tenir lloc dissabte 13 de novembre al matí, organitzada pel Secretariat Diocesà d’Associacions i Fundacions. Aquesta trobada no es va poder realitzar l’any passat per motiu de les restriccions sanitàries per la pandèmia i enguany hi ha hagut una bona assistència de responsables de les entitats.

Després de la benvinguda per part del director del Secretariat i la pregària inicial, el bisbe Agustí Cortés va fer una introducció a la jornada, recalcant la tasca que es porta a terme per part de les diferents associacions i fundacions i dels objectius i finalitats de cadascuna, en comunió amb l’Església diocesana i la missió evangelitzadora.

Tot seguit per via telemàtica hi va haver la conferència formativa a càrrec del Vicesecretari d’Assumptes Econòmics de la CEE, Sr. Fernando Giménez Barriocanal, amb el títol “Obligacions comptables i fiscals de les Entitats Canòniques”. Després de l’exposició del tema es va obrir un torn de preguntes per aclarir diferents conceptes.

En acabar la conferència i després d’un temps de pausa, es va fer una taula rodona on es van posar en comú les experiències viscudes durant aquest temps de pandèmia i les inquietuds per poder portar a terme els fins estatutaris de les entitats. Els assistents van remarcar el valor i la necessitat d’aquestes trobades que ajuden tant en l’àmbit formatiu com a conèixer les realitats i problemàtiques que viuen associacions i fundacions i la relació amb el Secretariat en la seva tasca d’ajuda i assessorament.

“La problemàtica lligada a l’eutanàsia no és conjuntural, sinó de fons”

Aquesta és una de les idees transmesa a la Trobada de visitadors voluntaris de la Pastoral de la Salut que es va celebrar dissabte 13 de novembre a l’Auditori de la Casa de l’Església, sota el títol “La bona mort i l’eutanasia”.  

Davant la greu situació creada per la llei de l´eutanàsia, enguany es va aprofundir sobre el valor i l´atenció a persones amb malalties complexes o avançades, i també sobre el contingut i les conseqüències de la llei. L’aprofundiment en aquestes qüestions va venir de la mà de dues ponències molt interessants:

  • “Muerte digna o vida digna. La amenaza de la eutanasia”, a càrrec del Dr. Jesús Vaquero Cruzado, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària i expert en cures pal·liatives. Va destacar la situació de manca de control de l´eutanàsia a Holanda i la importància de reclamar als governants la suficient cobertura de les cures pal·liatives.
  • “La Llei de l´eutanàsia: com afecta als professionals de la salut?”, per part del Dr. Pablo Nuevo López, professor de Dret constitucional a la Universitat Abat Oliba CEU. Va senyalar la gravetat del fet que a partir d’ara, abans de curar i cuidar, la llei faria que el metge primer tingués de valorar si aquella vida és digna o si cal oferir al pacient l’eutanàsia.

El bisbe Agustí Cortés va introduir i cloure la matinal formativa i en les seves paraules posava de manifest, com destacàvem a l’inici, que la problemàtica lligada a l’eutanàsia no és conjuntural, sinó de fons. També agraïa i encoratjava iniciatives com la d’aquesta jornada per difondre una veritable cultura a favor de la vida humana, segons els criteris evangèlics.

L’assistència a l’Auditori de la Casa de l’Església va ser concorreguda, a més de la participació en directe per streaming. Ara es pot fer la visualització en diferit en el canal YouTube del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:

 

V Jornada Mundial dels Pobres

«De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres»(Mc 14,7). Aquesta és la cita que el papa Francesc proposa en aquest any, per a la celebració de la Jornada Mundial dels Pobres, en la seva cinquena edició. En el seu missatge, el papa Bergoglio recorda  que la presència dels pobres entre nosaltres és una constant «que no ha de conduir-nos a una habitud que es converteixi en indiferència, sinó a involucrar-nos en una compartició de vida que no admet delegacions».

Les seves paraules a més són una crida especial a prendre consciència de la realitat que viu cada persona en situació de pobresa, exclusió i necessitat, justament quan acaba d’iniciar el Sínode “Per una Església sinodal: comunió, participació, missió”. Des d’aquesta perspectiva, la Conferència Episcopal i Càritas conviden tots els creients a fer d’aquestes dues convocatòries (la Jornada Mundial dels Pobres i el Sínode) una nova oportunitat per prendre consciència sobre com caminem junts com a Església plural i diversa que som, i per qüestionar-nos sobre quin és el nivell de participació de qui habitualment són menys tinguts en compte en els espais de reflexió, presa de decisions i celebració.

Pots llegir el missatge del papa Francesc per a la V Jornada Mundial dels Pobres en aquest enllaç.