Pregària vocacional

Avui, a les 18.30h, pregària vocacional a la Catedral de Sant Llorenç.  La Delegació de Pastoral Vocacional organitza cada darrer dijous de mes una pregària vocacional, amb l’exposició del Santíssim, espais de silenci, cants, testimonis i pregària litúrgica de vespres. La novetat en aquest curs 2021-2022 és que es realitzarà a la Catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat.

El testimoni vocacional d’aquesta vegada serà el de Xavier Montané Blázquez, ordenat prevere diumenge passat.

Pots assistir i pregar junts a la Capella del Santíssim de la catedral, o també per streaming, a través del canal de YouTube.

 

 

XIII Jornades de Formació per a Catequistes

Seran a Montserrat, del 19 al 21 de novembre. Aquesta vegada la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha estat l’encarregada de trobar un lloc adient per a celebrar aquesta trobada anual dels catequistes de les diòcesis catalanes i de les Illes i la Delegació diocesana de Catequesi no ha pogut trobar un lloc millor que als peus de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya i de la nostra diòcesi.

La formació tractarà dels materials del nou itinerari catequètic que proposa el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC). Les inscripcions resten obertes fins al dimecres dia 10; per a formalitzar la inscripció i conèixer més detalls del contingut i de les possibilitats d’allotjament, consulteu el web del SIC www.sic-catequesi.cat

Preparant Germanor amb els consells parroquials d’economia

Dissabte 23 d’octubre a la Casa de l’Església va tenir lloc la Trobada dels consells parroquials d’economia, a quinze dies de la celebració de la Jornada de Germanor o Dia de l’Església diocesana. Una vuitantena de persones, provinents dels nou arxiprestats de la diòcesi, es van fer presents en aquesta reunió, que tenia una format nou: l’any passat, a causa de la pandèmia, es va realitzar en format telemàtic i en anys anteriors s’havia realitzat en dia feiner al vespre. El nou format de matinal en dissabte va permetre un espai de temps més ampli, que afavoreix la convivència i l’intercanvi enriquidor entre els qui intervenen en la gestió econòmica de les parròquies, a més d’oferir un moment de formació sobre el sosteniment de l’Església i els recursos a disposició sobre aquest tema.

El bisbe Agustí va donar la benvinguda a la trobada i tant ell com l’ecònom, Rafael Galofré, van apreciar i encoratjar la feina que a cada parròquia realitzen els qui posen en comú les seves competències i el seu temps, per conduir la gestió econòmica. El viceecònom i els altres quatre treballadors de l’Administració econòmica del bisbat van donar la seva contribució, ja sigui en l’acollida als participants com en l’explicació dels comptes diocesans de l’any 2020. En aquesta ocasió, va intervenir també el recentment nomenat Director del Secretariat per al Sosteniment de l’Església, de la Conferència Episcopal Espanyola, José Maria Albalad, de manera telemàtica, per comentar els recursos que es preparen des d’aquesta instància al servei de totes les diòcesis.


A la revista  La Nostra Església, que pots consultar al nostre Portal de Transparència, trobareu un missatge del nostre bisbe, tota la informació econòmica de la diòcesis, un resum de la nostra acció i testimonis de la vida dels cristians. La trobaràs a la teva parròquia! 

Ser pont entre la humanitat i Jesús

La festa per una nova ordenació sacerdotal es va repetir a la Catedral de Sant Llorenç el passat 24 d’octubre. La joia torna perquè sempre és un signe de vida i un motiu d’alegria, el nou SÍ a Déu expressat per un nou prevere, en aquest cas, Xavier Montané Blázquez, però cada vegada la celebració pren uns accents diferents.

La presència de la coral de Piera i d’un cor provinent de Vilanova i la Geltrú posaven en evidència el camí recorregut pel Xavier en la seva etapa de formació com a seminarista, vinculat a les comunitats cristianes d’aquestes poblacions i de l’Arxiprestat de Piera-Capellades.

En les paraules finals del nou prevere, el Xavier va entonar un exhaustiu agraïment a tots aquells que han format part de la seva vida fins ara, començant per la família, l’escola i parròquia del Prat, passant pels seus estudis d’infermeria i al seminari, l’educació en el lleure, les associacions culturals i socials on ha participat, etc. Gràcies personals a qui li ha cosit la casulla i a qui li ha fet el calze i la patena… I sobretot a Déu Pare, que ha conduït amb els seu amor cada passa del camí.

Significatives algunes coincidències: Xavier Montané Blázquez ha rebut dos sagraments en la mateixa data: el baptisme i l’orde sacerdotal, amb 29 anys de diferència. I a més, ha esdevingut prevere en la Jornada del Domund, subratllant la dimensió missionera de la seva i de tota vocació cristiana.

En la seva homilia, el bisbe Agustí, agafant el símil del pont, va convidar al Xavier a “ser pont” que uneix dues vores: la humanitat i Jesús. Ser pont, amb tot el que significa: fortalesa, per suportar les riuades; donar confiança als vianants per salvar l’obstacle del riu; deixar-se trepitjar, expressió de pobresa; ser transmissor que porta a Jesús, perquè les persones no s’hi queden, volen arribar a l’altra riba. I va parlar també del secret de l’alegria d’un sacerdot: “Un sacerdot plora moltes vegades, però no li és permès de perdre l’alegria. Serà ministre de l’alegria quan faci del seu ministeri un servei”.

Si vols reviure-la, pots visualitzar la celebració al nostre canal de YouTube.

Donem gràcies a Déu!

Ordenació presbiteral de Xavier Montané

El proper diumenge, 24 d’octubre 2021 a les 18.00h tindrà lloc a la Catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat, l’ordenació de mans del bisbe Agustí Cortés d’un nou sacerdot, Mn. Xavier Montané Blázquez, fill del Prat de Llobregat que actualment col·labora pastoralment a l’Arxiprestat de Piera-Capellades. La celebració es podrà seguir en directe pel canal YouTube del bisbat.

Fa poc més d’un any, concretament l’11 d’octubre, quan Xavier va ser ordenat diaca, juntament amb el Samuel Gutiérrez. Ara, completa el seu recorregut vers el sacerdoci, amb gran joia de la comunitat cristiana de tota la diòcesi.

 

XXVI Jornades de formació i animació pastoral a Vilafranca

Família – Eutanàsia i testament vital – Sínode – Ecologia integral. Aquests seran els quatre plats forts que s’abordaran a les tradicionals jornades formatives de la tardor  que es realitzaran per a la Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf la propera setmana, de dilluns 25 d’octubre i fins dijous 28, cada dia a les 21h a la sala Mn. Vinyeta dels locals parroquials de Santa Maria, de Vilafranca del Penedès.

 • FAMÍLIA. Estem vivint l’Any Família Amoris Laetitia, des del 19 de març 2021 fins al 26 de juny 2022 i el matrimoni format per Samuel Segura i Laura Orri exposaran el projecte del papa Francesc en Amoris Laetitia dilluns 25.
 • EUTANÀSIA I TESTAMENT VITAL. Després de l’entrada en vigor de la llei d’eutanàsia, el passat 25 de juny, i a fi de promoure i divulgar una cultura de la vida s’estan realitzant moltes iniciatives per informar i formar al voltant del que és l’eutanàsia, les cures pal·liatives i el testament vital. Margarita Bofarull, rscj, serà la ponent convidada per tractar aquests temes dimarts dia 26.
 • SÍNODE. Fa pocs dies el papa Francesc va donar inici al Sínode 2021-2023 a Roma i diumenge passat va tenir lloc l’apertura a cada diòcesi del món. Mn. Daniel Palau, membre de la comissió diocesana d’acollida del Sínode, parlarà dels tres ítems, comunió – participació – missió, dimecres 27 d’octubre.
 • ECOLOGIA INTEGRAL. La conversió ecològica integral està a l’agenda de la societat, de la política i també de l’Església. Carles Armengol exposarà quin és “El camí Laudato Si’ del papa Francesc”, després de sis anys de la publicació d’aquesta encíclica. Serà dijous 28 d’octubre.

(cartell en pdf)

Estem en “mode sinodal”

Membres de la comissió diocesana del sínode, amb el bisbe Agustí i els diaques, al final de l’eucaristia

La missa del diumenge 17 d’octubre a la Catedral de Sant Llorenç va va ser el tret de sortida de la fase diocesana del Sínode.

En aquest marc, es va presentar la comissió diocesana que coordina la fase d’escolta local que s’ha designat a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Aquest equip de persones, tal i com es diu al Vademecum per al Sínode, “és l’enllaç entre la diòcesi i les parròquies, així com entre la diòcesi i la conferència episcopal”.  A la nostra diòcesi, la comissió està formada per tres preveres i tres laics: Mn. Josep Maria Domingo, Mn. Joan Peñafiel, Mn. Daniel Palau, Sra. Glòria Vendrell, Sr. Francisco Inarejos i Sr. Miquel Àngel Parejo. Aquest últim va intervenir en l’eucaristia d’obertura amb una introducció sobre el significat d’aquest procés sinodal i la seva posada en marxa, mentre que la Glòria Vendrell va presentar els continguts i el mecanisme amb el qual es treballarà a la nostra diòcesi.

La missa va expressar tant el sentit d’Església universal com el de l’Església local, amb la presència de tots els arxiprestes i fidels provinents de tots els arxiprestats i de moltes parròquies. El bisbe Agustí, a la seva homilia, va posar l’accent en l’esperit sinodal que ha d’animar aquest procés, per tal que no quedi només en un esdeveniment organitzatiu sinó per donar marge d’actuació a l’Esperit que vol conduir l’Església.

 

S’obre el sínode a les diòcesis

El papa Francesc ha convocat un Sínode de bisbes per a l’any 2023. Però, abans de la reunió a Roma dels bisbes representants, vol que a cada Església local  hi hagi una etapa prèvia de preparació i consulta al Poble de Déu. Aquesta comença el proper diumenge, 17 d’octubre, a cada diòcesi. Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat serà a la Catedral de Sant Llorenç, amb l’eucaristia de les 18h, presidida pel bisbe Agustí Cortés.

(aquesta informació la trobaràs al Full Dominical especial del 17-10-2021)


QUÈ ÉS UN SÍNODE?

El Sínode de bisbes és una institució permanent, creada pel papa Pau VI, l’any 1965, acollint els desitjos dels bisbes participants en el  Concili Vaticà II de mantenir viva en l’Església l’experiència de col·legialitat viscuda en aquells anys del Concili.

Els Sínodes els convoca el Papa per tractar temes determinats de la vida de l’Església amb els bisbes escollits com a representants de les diòcesis d’arreu del món.

La paraula Sínode ve del grec i es composa de la partícula syn que vol dir junts i del nom hodos que vol dir camí.  O sigui, dit planerament:  caminar junts.

Ara bé, viure una Església sinodal és molt més que l’organització d’unes reunions, és una experiència global i habitual de caminar junts com a Església, tots els seus membres, cadascun amb la seva identitat i missió, formant plegats el poble de Déu, per dur a terme la missió que el mateix Senyor ens encomana: treballar perquè es faci la seva voluntat i vingui a nosaltres el seu Regne.


UN EXEMPLE A L’ESCRIPTURA

«Alguns que havien baixat de la Judea ensenyaven als germans: “Si no us circumcideu segons la usança de Moisès, no us podreu salvar”.  Com que es produí una dissensió i una disputa no pas petita de Pau i Bernabé contra ells, decidiren que Pau, Bernabé i alguns altres pugessin a Jerusalem a trobar els apòstols i els ancians per tractar la qüestió.  Acomiadats, doncs, per l’església, travessaren la Fenícia i la Samaria, bo i explicant la conversió dels pagans, i causaven una gran alegria a tots els germans.

Arribats a Jerusalem, foren rebuts per l’església, els apòstols i els ancians, i contaren tot allò que Déu havia fet amb ells.  Però s’aixecaren alguns de la secta dels fariseus que havien cregut i deien: Cal circumcidar-los i manar-los que observin la Llei de Moisès.

Aleshores es reuniren els apòstols i els ancians per examinar la qüestió.» (Cfr. Ac 15, 1-35)


UN COP MÉS L’ESGLÉSIA ENS PREGUNTA

No és la primera vegada en els temps recents que es fan aquestes preguntes i consultes al Poble de Déu:

 • L’immediat post-Concili Vaticà II i la seva aplicació a les nostres comunitats.
 • L’Assemblea del Poble de Déu – antiga arxidiòcesi de Barcelona – dels anys 1979-1981.
 • El Concili Provincial Tarraconense del 1995.

També a la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat podem recordar moments en què ens hem plantejat alguns punts i objectius que ara, en aquesta convocatòria del Sínode, se’ns tornen a proposar.

 • Al 2018-2019 ens plantejàrem com a objectiu diocesà el tema de la sinodalitat.
 • Els cursos 2019-2020 i 2020-2021, el de “créixer vers la plenitud del Crist”, per tal d’avançar en sinodalitat.

Ara, la convocatòria del Sínode no és un anar endarrere, sinó una forma concreta de créixer, un exercici que ens ajudi a posar en pràctica la sinodalitat.


QUINS SÓN ELS TEMES?

 • La mateixa SINODALITAT: Aprofundir en el contingut, l’espiritualitat , l’estil i la pràctica del caminar junts com a Església.
 • LA COMUNIÓ: Condició indispensable, viure les dimensions de comunió amb Déu i amb els germans, en Església.
 • LA PARTICIPACIÓ: Saber que som part del Poble de Déu com a batejats i que tenim una implicació en la vida i acció de la nostra Església, a nivell proper (parròquia, comunitat) i més ampli.
 • LA MISSIÓ: Una dimensió que a vegades no hem tingut prou present però que forma part indispensable de la vida cristiana i de la comunitat.

COM TREBALLAR TOT AIXÒ?

Alguns cristians, per la seva major implicació en el govern o en la pastoral de les comunitats cristianes, poden donar una resposta més acurada i més àmplia. Per això als Consells i a les Delegacions de la nostra diòcesi se’ls demanarà una reflexió més acurada.

Però, tots els cristians de la nostra diòcesi, sense exclusió, estem invitats a fer nostre un Sínode que ens pot ajudar a créixer en Comunió, Participació i Missió. Per això proposem a totes les parròquies del Bisbat de Sant Feliu, als seus consells pastorals, grups i moviments, tres iniciatives.

 1. Fem present el Sínode a les nostres litúrgies. La Delegació de Litúrgia ens anirà enviant, durant el temps que duri el Sínode, uns suplements amb la Pregària Oficial del Sínode, monicions, pregària dels fidels… Fem-ho servir a les nostres litúrgies.
 2. Seguim els treballs del Sínode. A través del web, Full Dominical, newsletter info+BSF, s’anirà donant l’oportuna informació referent al Sínode, el seu contingut teològic i pastoral, els treballs que es vagin fent a les parròquies, arxiprestats, a les delegacions i altres realitats de la nostra diòcesi.
 3. Responem a un petit qüestionari. Es pot fer amb la convocatòria a cada parròquia d’una “Assemblea Parroquial” per respondre el petit qüestionari basat en el que ens proposa el “Document Preparatori” del Sínode.

PETIT QÜESTIONARI

El camí es fa tot caminant. Es participa tot participant. Fem sentir la nostra veu quan se’ns demana.

 1. ¿Vivim a la nostra parròquia (grup, comunitat…) el fet de “caminar junts”? ¿Quins fets o quines realitats existents ens ajuden a sentir que caminem junts? ¿Quins fets o quines realitats impedeixen o dificulten que puguem caminar junts?
 2. A nivell personal, ¿quines passes em suggereix l’Esperit per créixer en comunió amb els qui caminen junt amb mi? A nivell de parròquia (grups, comunitat…), ¿hi hauria alguna iniciativa o proposta que ens pogués ajudar a créixer en aquest viure que “caminem junts”?

PREGÀRIA

Basada en la de sant Isidor de Sevilla (560-636), que s’ha utilitzat en Concilis i Sínodes durant segles, aquesta versió està dissenyada específicament per al camí Sinodal de l’Església de 2021 a 2023.

Som aquí, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller:
veniu a nosaltres,
doneu-nos suport,
entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí,
Mostreu-nos com assolir la meta.
Impediu que perdem
el rumb com a persones
dèbils i pecadores.
No permeteu que la ignorància
ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment,
perquè no deixem que les nostres accions es guiïn
per prejudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en Vós,
perquè no ens desviem
del camí de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal
ens esforcem per assolir la vida eterna.
Us ho demanem a Vós,
que obreu en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill
pels segles dels segles. Amén.

XIV Trobada diocesana de catequistes

«El qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit».

El proper diumenge, 10 d’octubre, a les 17.30h, a la Casa de l’Església, tindrà lloc la trobada i celebració d’enviament dels catequistes, en la seva catorzena edició. Enguany, aquest convocatòria tindrà un caràcter molt especial. Des de la Delegació de Catequesi ens ho expliquen així:

«Venim de molts mesos de no retrobar-nos junts, de seguir la nostra missió d’anunciar Jesús i de donar-lo a conèixer en unes circumstàncies molt diferents de com s’havia anat fent sempre. Trobem a faltar l’escalf de les famílies, dels altres catequistes, dels infants… Se sent, que tots sols no es pot anar endavant. Per això hem triat el lema “Qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit”, perquè només sentint-nos ben arrelades en Jesús, estant en Ell tan com podem i sabem, és quan donem fruit, i fruits molt variats com volem expressar en el cartell, amb una gran riquesa de varietat i d’abundància!»

 

XXX Jornades Europees de Patrimoni

Catalonia Sacra se suma a la celebració del 30è aniversari de les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), programant el 8, 9 i 10 d’octubre una trentena d’activitats a 18 comarques de tota Catalunya per facilitar la visita del patrimoni cultural de l’Església.

Enguany, i amb l’objectiu de facilitar- ne el coneixement al màxim de col·lectius, 4 de les activitats que es programen disposaran d’interpretació en Llengua de Signes Catalana (LSC).

A més, després de la bona acollida de l’any passat, quan van esgotar-se totes les places disponibles, Catalonia Sacra amplia el nombre de visites centrades en els oficis relacionats amb l’estudi, la conservació i la gestió del patrimoni cultural. Els participants podran conèixer sobre el terreny la tasca que realitzen arquitectes, restauradors, arqueòlegs, ferrers, músics o instagramers, entre altres. Una d’aquestes visites tindrà lloc a Vilafranca, centrada en l’ofici del fotógraf: 

Visita guiada | Professionals del patrimoni: el fotògraf

Divendres 8 d’octubre. 17.30 h

Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) van ser una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea i a Catalunya, on se celebren des del 1991, estan promogudes per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Són considerades l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el patrimoni cultural.