Prenent el pols a l’ecumenisme

Del 18 al 25 de gener té lloc la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians amb el lema “Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit”, que fa referència a Jn 15, 5-9.

En el marc de la pandèmia que vivim, les iniciatives de pregària i visibilització de la Setmana s’han d’adaptar a les circumstàncies, fent servir canals digitals. Destaquem aquestes iniciatives:

  • Prenent el pols a l’ecumenisme. Sèrie de set clips-entrevistes a cristians de diverses confessions que es podran visualitzar al canal YouTube del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de manera progressiva, a llarg de la Setmana de Pregària.
  • Pregària ecumènica telemàtica. 22 de gener, a les 19h. En no poder garantir la modalitat presencial d’aquest acte que se celebrava a la catedral, s’ha optat per l’opció telemàtica. Més endavant es comunicarà l’enllaç per participar-hi.

Cada any, la dimensió ecumènica de la vida cristiana llueix amb força durant aquest octavari de pregària, però podríem preguntar-nos: I amb això n’hi ha prou? Certament, no. Una setmana a l’any no és la quota d’activitat ecumènica del nostre viure cristià, al costat d’altres porcions de temps que podem destinar a altres àmbits de la fe: el culte, com ara les misses o altres sagraments; accions concretes de caritat; formació catequètica o d’aprofundiment; pastoral juvenil, etc. L’ecumenisme és transversal i consubstancial a l’ésser cristià:

  • “La recerca de la unitat dels cristians no és un fet facultatiu o d’oportunitat, sinó una exigència que neix de la mateixa naturalesa de la comunitat cristiana” (Ut Unum Sint, 49).
  • “El compromís per restablir la unitat correspon a l’Església sencera i afecta tant als fidels com als pastors, a cadascú segons la seva pròpia condició, ja sigui en la vida cristiana diària, ja sigui en les recerques teològiques i històriques” (Unitatis Redintegratio, 5)

Perquè la “mirada” interconfessional no quedi restringida només a una setmana, cal introduir un missatge joiós d’esperança que abraci el diàleg ecumènic en les predicacions i la catequesi, fomentar espais de trobada interconfessional al llarg de tot el curs, i apartar tot fanatisme que pretengui un afany de proselitisme. I com a ajuda per realitzar tot això, se’ns recorda que els materials de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians són uns actius que poden desenvolupar-se al llarg de tot l’any.

Enguany, els materials han estat preparats per la Comunitat Monàstica de Grandchamp, coneguda també com “les senyores de Morges”. Es tracta d’una comunitat monàstica de germanes que avui dia compta amb una cinquantena de membres, de diferents edats, tradicions, països i continents. En la seva diversitat les germanes son una paràbola viva de comunió i es mantenen fidels a la vida de pregària, a la vida de comunitat i l’acolliment dels hostes.

Jornada de la Infància Missionera

Se celebra el proper diumenge, 17 de gener. Però… què és la Infància Missionera?

Infància Missionera és una xarxa internacional de nens que, amb la seva pregària i aportacions, ajuden els missioners en el seu treball amb la infància. En aquesta Obra Pontifícia, els nens són protagonistes de la missió i recolzen als missioners per a que més de quatre milions de nens a les missions puguin accedir a l’educació, la salut, la protecció de la vida, i la fe. I tot, com a fruit d’un procés de formació missionera diferent a cada país.

A Espanya, aquesta jornada tradicionalment se celebrava l’últim diumenge de gener. Però, per evitar coincidir amb el Diumenge de la Paraula, instituït pel Papa al 2019, la Conferència Episcopal Espanyola ha acceptat avançar-ho una setmana. Des d’aquest any, la Jornada se celebrarà aquí el segon diumenge del temps ordinari, per tant, en aquest cas, el 17 de gener.

Pel que fa a la recollida de fons, els diners recaptats a tot el món passen a formar part d’un Fons Universal de Solidaritat, que es distribueix per a projectes infantils de les 1.115 diòcesis que són considerades Territoris de Missió. D’aquesta manera, l’any passat es van finançar 2.800 projectes arreu del món.

Respecte a la formació missionera, amb el projecte “Amb Jesús Nen a la Missió“, Infància Missionera ofereix recursos i activitats a professors i catequistes cada dos mesos. Al llarg de quatre anys, els nens estan coneixent a Jesús quan era nen, a Betlem, Egipte… Un recorregut que els parla de Déu, d’ells mateixos, i de temes d’actualitat, com el valor de la vida, els refugiats… En aquest tercer curs, se centra en la infància de Jesús a Natzaret, en la seva vida oculta en família, amb el lema “Amb Jesús a Natzaret, som família!”.

Tota la informació i els materials a www.infanciamisionera.es

 

El vídeo del papa – gener 2021

Al servei de la fraternitat.

Aquesta és la intenció de pregària del papa Francesc en aquest més de gener:

Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena fraternitat amb els germans i germanes d’altres religions, i no anar barallant-nos, i pregant els uns pels altres, obrint-nos a tots. 

«Quan preguem a Déu seguint a Jesús ens unim com a germans amb els que resen seguint altres cultures, altres tradicions i altres creences. Som germans que preguem. La fraternitat ens porta a obrir-nos al Pare de tots i a veure en l’altre un germà, una germana per compartir la vida o per a sostenir-se mútuament, per estimar, per conèixer. L’Església valora l’acció de Déu en les altres religions, sense oblidar que, per a nosaltres, cristians, la font de la dignitat humana i de la fraternitat, està a l’Evangeli de Jesucrist. Els creients hem de tornar a les nostres fonts i concentrar-nos en el que és essencial. El que és essencial de la nostra fe: l’adoració a Déu i l’amor al pròxim. Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena fraternitat amb els germans i germanes d’altres religions, i no anar barallant-nos, i pregant els uns pels altres, obrint-nos a tots.»