> 2018 > 2017 > 2016 > 2015 > 2014 > 2013 > 2012 > 2011

Joves i el mercat laboral

Data: 10 / maig / 2018

La població treballadora jove presenta una problemàtica laboral de singular importància i, en aquest sentit, convé conèixer, posar de relleu i fer el seguiment d’un conjunt de variables rellevants per a la caracterització d’aquest col·lectiu en el mercat de treball català, tot comparant-la amb la situació de la població total.

Per a poder aprofundir en aquest tema que, en general, preocupa els joves, us adjuntem, a la columna del costat, el butlletí de joves i mercat laboral, de l'Observatori de Treball i Model Productiu. 
 Envia
-