Parròquies

El Bruc
Arxiprestat
 
Població
 
Parròquia
 
 
Mapa de la diòcesi [pdf]

Parròquia de Santa Maria

Rector:

Mn. Bernat Martorell Morro

Adreça:

c/ Parròquia 2
08294-El Bruc

Telèfon:

93 777 01 36

Correu electrònic:

Horari de misses:

festius a les 12.00 h

Horari de despatx:

Fitxa descriptiva [+]