Sagraments

 

Sacramentals

Sense ser sagraments, són moments de pregària i celebració comunitària de la fe.

Cal fer esment especial de les exequies cristianes: En el moment de la mort d'un cristià, l'Església prega per ell i l'acompanya fins la seva darrera estada en aquest món, al cementiri, confiant que Déu el conduirà al Regne del Cel.