Sagraments

 

PenitènciaÉs el sagrament que ens obté la reconciliació amb Déu i amb els germans per la confessió tagmenstime.com humil dels nostres pecats i l'absolució sagramental.