Altres organismes

 

Consell Pastoral Diocesà

7 de novembre 2015, renovació del Consell Pastoral Diocesà

Vol ser una imatge de la porció del poble de Déu que conforma l’Església particular de la diòcesi. Per això, els seus membres representen els territoris i els diversos àmbits pastorals. El bisbe els pot proposar, amb caràcter consultiu, l’estudi de temes relacionats amb l’activitat pastoral, com ara iniciatives missioneres, catequètiques i apostòliques, formació doctrinal i vida sacramental dels fidels, sensibilització de l’opinió pública sobre problemes d’Església...

Membres del Consell Pastoral Diocesà:

President:
Mons. Agustí Cortés Soriano

Membres nats:
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons
Mn. Pere Milà Vidal
Mn. Joan Peñafiel Maireles
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez

Membres elegits territorials:
Sr. Pere Noé Campderrós
Sra. Maria Quintana Cortès
Sra. Eugènia Ghiringhelli Baleyron
Sra. M. Carme Molins Marsans
Sra. Montserrat Jabalera i Parcerisas
Sra. M. Carmen Vélez Blasco
Sr. Salvador Baqués Cid
Sra Roser Pons Freixes
Sr. Joan Domènech Martí

Membres elegits funcionals:
Sra. Ana Maria Rubio García
Sra. Begoña Burguete Musgo
Sr. Cristòbal Macias González
Sr. Miquel Carrasco Gómez
Sr. Josep F. Castelló Estany
Sr. Llorenç Prats Segarra
Sra. Maria Zaragoza Formiga
Sra. Monika dal Maschio Eisele
Sr. Salvador Carrera García
Sra. Montserrat Rosdevall Villareal
Mn. Josep M. Rufas Martínez, DP
Sra. Gemma Fabrés Casals
Sr. Sergi Berga Llopis
Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez, OH
Gna. Maria Cruz Sanz Roldán
Mn. Pere Pujol Pons, DP
Sra. Mª Carmen Márquez Muriel
Mn. Carles Muñiz Pérez
Sra. Rosa Vives Casas 

Membres designats:
Sr. Lluís Gonzalo Pasqual
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Sr. Joan Torrents Andreu

SECRETARIAT
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez
Sra. M. Carme Molins Marsans
Sra. Maria Quintana Cortès
Sra. Eugènia Ghiringhelli Baleyron 

cpastoraldiocesa@bisbatsantfeliu.cat