Administració

 

Departament de Patrimoni

El Departament de Patrimoni s’ocupa de la gestió directa –o bé indirectament, donant suport a les parròquies– dels béns immobles de la diòcesi, així com del patrimoni històric, documental i artístic del territori del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Sota la responsabilitat del Delegat de Patrimoni, el Departament vetlla per l’inventari, la catalogació, la conservació, la inscripció legal i el rendiment dels béns immobles, per tal que reverteixin en els fins pastorals que donen sentit a la seva possessió.

El Departament treballa a més en quatre eixos bàsics: El Pla d’infraestructures parroquials, el Pla per a la protecció del patrimoni arquitectònic i artístic, el Pla de protecció del patrimoni documental, a través de l’Arxiu Històric Diocesà, i el Pla per als nous projectes d’edificació.Delegat: Mn. Xavier Armengol Siscares

Altres membres del Departament:
Sr. Joan Torras Ferret
Sr. Carles Vernetta Porta
Sra. Leonor Parreu Dalmases
Sra. Elisenda Almirall Fuster 

patrimoni@bisbatsantfeliu.cat