Administració

 

Administració Econòmica

Tot i que les funcions principals de la gestió econòmica són administratives, aquestes estan al servei de la pastoral de la diòcesi, a través de les parròquies i les diferents delegacions diocesanes.

Concretament, des de l’administració econòmica es duen a terme les següents tasques: comptabilitat, nòmines, subscriptors, assegurances socials, jubilacions, assessorament fiscal a parròquies, gestió del Fons Comú Diocesà, etc.

Membres de l’administració econòmica:
Sr. Manel Martínez García
Sra. Dolors Torrijos Arias
Sr. Jordi Pau Cardús 

economia@bisbatsantfeliu.cat