Portal de la transparència

 

Informació econòmicaLa legislació eclesiàstica estableix que a cada diòcesi serà constituït un
Consell per als Assumptes Econòmics, presidit pel mateix bisbe diocesà,
format a més de l’ecònom, per un mínim de tres persones expertes en les matèries que són competència d’aquest organisme, és a dir, les  jurídiques, les econòmiques i les financeres. Amb la presidència del bisbe, es pretén que aquest organisme no resti desconnectat de les necessitats pastorals de la Diòcesi.

Una de les funcions pròpies del Consell per als Assumptes Econòmics és,
d’acord amb les indicacions rebudes del bisbe diocesà, fer cada any el
pressupost d’ingressos i despeses per a tot el règim de la diòcesi de l’any
entrant, i també aprovar els comptes d’ingressos i despeses al final de l’any.

A la columna de la dreta trobeu la informació econòmica comptabilitzada
del darrer any, del bisbat i de les parròquies.

D’aquests enllaços us podreu descarregar
la informació econòmica comptabilitzada del
darrer any, del bisbat i de les parròquies:

-
-